24 اکتبر
۰۱ آبان ۱۳۹۶

آنتونیو گوترش: اراده، تنها نیاز برای غلبه بر چالش‌های جهان امروز است

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز ملل متحد ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۲ آبان ماه جاری، ضمن اشاره به برخی از چالش‌هایی که جهان امروزه با آن ها روبروست، تأکید کرد ابزار و توان غلبه بر آنها وجود دارد و آنچه ما به آن نیازمندیم، اراده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز […]