هرسین
09 جولای 2017

نقدی بر مجموعه شعر «مادر» نعمت مرادی

نعمت مرادی متولد ۱۳۶۰ازشهرستان هرسین ازتوابع استان کرمانشاه ومقیم تهران است او سه مجموعه شعربه نام های پدر ومادر و هرسین ویک مجموعه داستان به اسم باجی منتشرکرده است و دومجموعه شعربه نام دختران سپیدار ازنشر هشت و طعم عاشقانه ویک مجموعه داستان به اسم طعم گل های پریوش زیر چاپ دارد . ایشان بیش […]