مذهب سنّت
نقد و نظری بر اندیشه‌ دینی حافظ 01 دسامبر 2019

نقد و نظری بر اندیشه‌ دینی حافظ

به قلم: دکتر هاشم محمدی این‌که آثار و اشعار و نوشته‌های هر شاعر و نویسنده‌یی نشان‌دهنده‌ی سیر تطور و تحول آرا و افکار وی در ادوار مختلف زندگی‌ست، قطعیّت و حتمیّت کافی نداشته، کاملاً درست است و اگر صدر مقاله را بازخوانی فرمایید، گفته شده: تلاشی‌ست که راهی به‌سوی اندیشه‌ی دینی وی گشوده شود و […]