#لیگ_جهانی_والیبال_٢٠١٧
۲۵ خرداد ۱۳۹۶

#لیگ_جهانی_والیبال_٢٠١٧

#لیگ_جهانی_والیبال_٢٠١٧ ایران صفر آمریکا ۳ شانس صعود به مرحله حذفی کم شد ست سوم:ایران ۲۸ آمریکا ۳۰