فیلم سینمایی ۲۳ نفر
میز نقد فیلم سینمایی ۲۳ نفر در برنامه هفت 11 ژانویه 2020

میز نقد فیلم سینمایی ۲۳ نفر در برنامه هفت

مسعود فراستی به نظرم خیلی در زمان درستی است درمورد این فیلم صحبت کردن. این فیلم به شدت محترم است. این فیلم محترم کاری میکند که آدم در کنار این‌بچه ها زنده است. در سینمای امریکا جنگ به‌جای آنالیز شدن برای تولید وحشت است. حرف۲۳ نفر این را میگوید که این نوجوانان چگونه وارد ساحت […]