سردار سلیمانی
عزاداری مردم تورنتو کانادا برای سردار سلیمانی 07 ژانویه 2020

عزاداری مردم تورنتو کانادا برای سردار سلیمانی

یادداشت محمود دولت آبادی برای سردار سلیمانی 04 ژانویه 2020

یادداشت محمود دولت آبادی برای سردار سلیمانی

به پا گر خَلَد خارى، آسان برآید چه سازم به خارى که در دل نشیند! ازلحظه اى که خبر فاجعه ترور سردار قاسم سلیمانى را شنیدم، مفهوم این عبارات بالا ذهنم را رها نمى کند: چه سازم به خارى که در دل نشیند؟ و ازخود مى پرسم آیا این است سرنوشت همه فرزندان شایسته این […]

خون اتحاد می آورد… 03 ژانویه 2020

خون اتحاد می آورد…

سال میلادی پيش رو سال قشنگی برای قاره سبز نخواهد بود. زین پس هر سیاستمدار و نظامی آمریکایی که در سراسر جهان زندگی می کند خواب آسوده ای نخواهد داشت! ترامپ احمق به واسطه مشاوران احمق تر از خودش، خطای بزرگی را مرتکب شدند. ریختن خون سردار سلیمانی یک اشتباه بزرگ استراتژیک برای آمریکا بود. […]