سانتی مانتالیسم
13 ژانویه 2020

سانتی مانتالیسم چیست؟

واژه «سانتی مال» از آن دست واژه هایی است که همگان پیش از آنکه معنای آن را بدانند، از آن استفاده می کنند و معنای اصطلاحی آن، با معنای واقعی اش، تفاوت بسیار دارد پایگاه خبری نمانامه: به لحاظ تاریخی، سانتی مانتالیسم، پدیده ای متعلق به قرن ۱۸ است. دورانی که در آن شرایط اجتماعی، […]