دریک دورمس
نقدی به فیلم Zoe ساخته دریک دورمس 12 ژانویه 2020

نقدی به فیلم Zoe ساخته دریک دورمس

پایگاه خبری نمانامه: این همان داستان جذاب پینوکیو است همان رویای انسان شدن والبته چیزی فراتر از آن! ،  فیلمی که ورای حیطه ی منطق و احساس ، مخاطب را درگیر خود می کند و با  روایت شاعرانه ی خود و فرم جذاب چنان مخاطب را به درون خود می کشد که بعد از پایان […]