#جام_کنفدراسیون_2017
۰۸ تیر ۱۳۹۶

#جام_کنفدراسیون_۲۰۱۷

براوو با مهار سه پنالتی پیاپی یک تنه شیلی را به فینال رساند؛ پرتغال ۰(۰) – شیلی ۰(۳)؛ شاهکار کاپیتان در پنالتی ها رونالدو و یارانش را از جام حذف کرد