تمدن باستانی
۰۴ آذر ۱۳۹۶

شگفتی‌های تاریخی مصر باستان

شنیدن عبارت «مصر باستان» برای بسیاری از ما تداعی‌کننده عجایب و شگفتی‌های فراوانی است. از اهرام ثلاثه و مومیایی کردن اجساد گرفته تا علوم و دانش فرازمینی آن ها در حوزه های پزشکی و معماری که بعضی از آن ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند و انسان کنونی قادر به کشف راز […]