تعیین مرز ممیزی
۲۴ تیر ۱۳۹۶

یک بام و دو هوای سازمان سینمایی در نظارت بر محتوای فیلم‌ها در آستانه دهه چهارم عمر انقلاب

 مرزهای تازه ممیزی مشخص شود عضو سابق شورای پروانه نمایش در نامه خود تلویحاً و کنایه وار سیاست‌های یک بام و دو هوای سازمان سینمایی در دوره حجت‌الله ایوبی را مورد انتقاد قرار داده و از رئیس سازمان سینمایی فعلی می‌خواهد سیاست‌های غیرشفاف در ممیزی فیلم‌ها را کنار گذاشته و فیلمسازان را از سرگردانی برهانند. […]