تعیین سرنوشت
۱۳ تیر ۱۳۹۶

امیرعبداللهیان: هیچ سندی دال برشهادت ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی وجودندارد

امیرعبداللهیان: هیچ سندی دال برشهادت ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی وجودندارد/مجلس به زودی اقدامات جدیدی را برای آزادی وتعیین سرنوشت این دیپلمات های انقلابی آغازخواهد کرد/ایرنا