بایگانی‌ها تعلیق منع ورود مهاجران به امریکا – پایگاه خبری نمانامه
۲۲ خرداد ۱۳۹۶

دادگاه آمریکا به تعلیق دستور مهاجرتی ترامپ رای داد

دادگاه آمریکا به تعلیق دستور مهاجرتی ترامپ رای داد 📃 دادگاه تجدیدنظر آمریکا درخواست ترامپ درباره قانون منع ورود مسلمانان به این کشور را رد کرد