تصویربرداری
۰۴ مهر ۱۳۹۶

صخره های درخشان، یکی از زیباترین های طبیعت

آنچه در نگاه اول دیده می شود دانه های درخشانی هستند که گویی فردی آنها را بر روی صخره ها ریخته باشد. مجموعه عکس هایی با عنوان “سنگ های گریان” (The Weeping Stones)، توسط کمپانی تدوپ (Tdub)، که یک کمپانی ژاپنی عکس و ویدئو است جمع آوری شده. عکاسان این کمپانی از میگوهایی درخشان تصویربرداری کرده اند که بر روی صخره هایی […]

۰۲ تیر ۱۳۹۶

حرکت های اساسی دوربین در تصویربرداری

پایگاه خبری نمانامه: اصولأ درسینما نماها به صورت ثابت واز شات معرف(مستر شاتmaster shot  )تا نما های درشت تر گرفته می شود مگردرمواردی که نیاز به حرکت دادن دوربین باشد،مثلأ برای تعقیب فرد یا موضوعی که درحال حرکت است یا کشف ومعرفی اشیا ورویدادهای جدیدی بدون قطع دوربین نیاز باشدوطبیعتأ چشمان بیننده نیز خواستار تعقیب […]