برنامه هفت
میز نقد فیلم سینمایی ۲۳ نفر در برنامه هفت 11 ژانویه 2020

میز نقد فیلم سینمایی ۲۳ نفر در برنامه هفت

مسعود فراستی به نظرم خیلی در زمان درستی است درمورد این فیلم صحبت کردن. این فیلم به شدت محترم است. این فیلم محترم کاری میکند که آدم در کنار این‌بچه ها زنده است. در سینمای امریکا جنگ به‌جای آنالیز شدن برای تولید وحشت است. حرف۲۳ نفر این را میگوید که این نوجوانان چگونه وارد ساحت […]

انتقاد مسعود فراستی از نحوه اکران «خانه پدری» 02 نوامبر 2019

انتقاد مسعود فراستی از نحوه اکران «خانه پدری»

مسعود فراستی از نحوه اکران «خانه پدری» در برنامه «هفت» سرانجام سازمان سینمایی را به صرافت پاسخگویی انداخت تا با انتشار متنی، از اکران قانونی این فیلم که البته منتهی به توقیف دوباره آن شد، دفاع کند. در پی اظهارات غیر واقعی که در دو قسمت متوالی برنامه سینمایی «هفت» درباره فیلم «خانه پدری» صورت […]