ایران
09 ژانویه 2020

ایران قبل از سلیمانی و ایران بعد سلیمانی!

به قلم؛ برومند شکری پایگاه خبری نمانامه: با شهادت سردار نامدار ایرانی سپهبد شهید قاسم سلیمانی، ایران وارد فصل جدیدی از سرنوشت خود شد. به عبارتی باید گفت؛ ایران از دوران بحران هویت گذشت و ایران بعد از قاسم سلیمانی یک دوران مهم از رویش باورها، اعتقادها و بازیافت هویت ملی، میهنی و مذهبی پیش […]