میخانه ی عشق؛ ابراهیم رضاخانی ۱۵ مهر ۱۳۹۷

میخانه ی عشق؛ ابراهیم رضاخانی

(( میخانه ی عشق )) عالم همه در حلقه ی مستانه ی عشق است بی چون و چرا راه به میخانه ی عشق است بر گردش گردون اگرت دیده گشایی بر گرد همان گوهر یکدانه ی عشق است در کعبه و یا بتکده ای عشق چو بینی در گلشن هستی همه پروانه ی عشق است […]

شعر
۰۴ دی ۱۳۹۶

عمر جاودان / ابراهیم رضاخانی

  پایگاه خبری نمانامه: خوشا جانی که از خشم بداندیشان امان باشد خوشا دردی که از دلداری خویشان نهان باشد چه مضحک باشد آن مهر دوصد تزویر سیمایش نخواهم بینم آن رویش اگر گنج گران باشد به ظاهر یار غمخوار و نهان خنجر کش جان است نمیدانم چه بد کردم چنان تیر از کمان باشد […]

۰۴ آذر ۱۳۹۶

دل سنگ / ابراهیم رضاخانی

  عمری تو به دنبال هوس ها بدویدی یکبار نصیحت ز بزرگان نشنیدی صد فتنه به کارت شده از آن دل سنگت از سنگی آن دل تو ستمگر نرهیدی کردی تو جفا بر همه اقوام وکسانت یکبار لبانت. ز ندامت نگزیدی سنگ است دل گند تو در دامن دنیا از سنگ دلی هیچ بجایی نرسیدی […]

۲۰ آبان ۱۳۹۶

پاییز طلایی / مهری رشیدی

“پاییز طلایی” داری برمی گردی پیشم اما دیگه خیلی د یره تو رسیدی لحظه ای که دلم از عاشقی سیره اومدی عطر تو پیچید توو خیابو نای شهرم اما هیچکی نمی دو نه که هنوزم با تو قهرم ناجی گمشده ی من توی پاییز طلا یی من دعوت کن دوباره به روزای آشنایی بخون از […]

۰۸ آبان ۱۳۹۶

افیون / ابراهیم رضاخانی

  خود هیچ و وفا هیچ و توان هیچ و ثمر هیچ جز رنج نبودت ثمری بر دگران هیچ سر تا قدمت غیر ستم بهره نبودی جز حرف سبک مایه نراندی به دهان هیچ تا گوش تو کر باشد و چشمان تو در خواب چشمت نپرد از سر این خواب گران هیچ جز رنج به […]

۰۶ آبان ۱۳۹۶

دل سرکش / ابراهیم رضاخانی

* دل سرکش * نمیدانم چرا امشب دل من سرکش افتاده گمان از بی قراریها به این دل آتش افتاده چسان برق نگاه هایش ز چشم دل نهان دارم چو بینم آن رخ گلگون به رویم دلکش افتاده نه تنها من شدم پابند آن رخسار تابانش شود بیتاب هر چشمی که بر آن مهوش افتاده […]