میخانه ی عشق؛ ابراهیم رضاخانی ۱۵ مهر ۱۳۹۷

میخانه ی عشق؛ ابراهیم رضاخانی

(( میخانه ی عشق )) عالم همه در حلقه ی مستانه ی عشق است بی چون و چرا راه به میخانه ی عشق است بر گردش گردون اگرت دیده گشایی بر گرد همان گوهر یکدانه ی عشق است در کعبه و یا بتکده ای عشق چو بینی در گلشن هستی همه پروانه ی عشق است […]

شعر
۳۱ خرداد ۱۳۹۶

صیام / علی ثانی

صیام….. صیام….. (این دهان رابسته ایم ازبهره روزه) درصیام گر زبان هم مثل شمشیر است بهتر در نیام چونکه شمشیرازنیام آیدبرون سازسخن گرددعیاُن حال تیزاب است یا قند و شکر یا ارغنون گرسخنهای نکوگوئی تن ولب رازروزه بازدار وای ازروزی که جان بی روزه و تن روزه دار جنت دل مأمن عشق است عشقی لایزال […]

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

( برای کوروشˏ بزرگ…. !) از: محمد کریمˏ جوهری (رهروˏ کرمانشاهی)

محمدکریم جوهری, دو تاییˏ وابسته ای = (مثنویی) ٬ به زبانˏ پارسیˏ پیش رو ٬ برایˏ کوروشˏ بزرگ !   مردی ! چه مردی ! تنها و بی تا ! دانا و یکتا ! بینا و دریا ! آن کو که (ایران) ٬ بالد به نامش ! (کوروش) که باشد ٬ دل زیرˏ گامش ! […]

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

دوتاییˏ وابسته ای (قصیده ای) به زبانˏ پارسیˏ پیش رو/ محمد کریم جوهری

دوتاییˏ وابسته ای (قصیده ای) به زبانˏ پارسیˏ پیش رو برایˏ استادˏ زنده یاد (غلامرضا رشید یاسمی) (۱۲۷۳ – ۱۳۳۰ خورشیدی) ای (رشیدˏ) شکفته و بیدار ! (یاسمی) سروˏ بوستانˏ یار ! تو به دانش جهان فروز و پاک ٬ مهربان بودی و نکو کردار ! کوهˏ بهروزی و سرافرازی ٬ پیکˏ دل بودی و […]