شعر

میخانه ی عشق؛ ابراهیم رضاخانی

میخانه ی عشق؛ ابراهیم رضاخانی

(( میخانه ی عشق )) عالم همه در حلقه ی مستانه ی عشق است بی چون و چرا راه به میخانه ی عشق است بر گردش گردون اگرت دیده گشایی بر گرد همان گوهر یکدانه ی عشق است در کعبه و یا بتکده ای عشق چو بینی در گلشن هستی همه پروانه ی عشق است […]

شعر که هستم ؟

شعر که هستم ؟

  (دوتایی های چهار سویه ….. !) از : محمدکریم جوهری دوتایی های چهار سویه به جای = (دوبیتی های چهار قافیه ای) ، به زبان پارسی پیش رو ! من از جام دو چشمان تو مستم ! پریشان و شکسته زیر دستم ! به سرمستی چو در راهت نشستم ! نمى دانم که پیش […]

سرود راز بزرگ !

سرود راز بزرگ !

محمدکریم جوهری: سرود راز بزرگ ! از : محمد کریم جوهری سروده ی آزاد به جای = (شعر سپید) ، به زبان پارسی پیش رو ! **** از پله ها فرود می آیم ! در دلم فریادهاست ، ولی فریادم ، به جایی نمی رسد ! خودم را در میان ، دیوارها می بینم ! […]

شعر استاد محمدکریم جوهری برای پرفسور سید حسن امین

شعر استاد محمدکریم جوهری برای پرفسور سید حسن امین

۱- سید حسن امین ! از: محمد کریم جوهری سخن سرود درازی = (قصیده ای) ، را دوازده دوتایی وابسته = (دوازده بیت) ، به زبان پارسی پیش رو ، برای استاد ارزنده و برجسته ی ایران زمین : (پروفسور سید حسن امین) ! **** ای سرافراز (سید) برتر ! (حسن) دل (امین) نام آور […]

از زبان کرمانشاه؛  محمدکریم جوهری

از زبان کرمانشاه؛ محمدکریم جوهری

نویسنده و سراینده : محمدکریم جوهری (نوشته و سروده ای به زبان پارسی پیش رو). * چرا کسی به یاد روزهایی که رفتند ، نیست ؟ چرا کسی در این دیار مهربانی ، به یاد کسی نیست ، که زمانی ، سراینده ای بی مانند و هنرمندی ارزشمند ، بوده است ؟ آن همه دانشمند […]