پایگاه خبری نمانامه: فیلم «زندگی پنهان» درباره مرد کشاورزی است که یک زندگی معمولی دارد و چیز زیادی از جهان نمی خواهد. گندم هایش را درو کند، سیب زمینی هایش را از خاک درآورد، به همسرش عشق بورزد، با دختربچه هایش بازی کند و مراقب مادرش باشد اما در موقعیت دشواری قرار می گیرد که باید انتخاب کند و خود را در بزنگاه اخلاقی شخصی می بیند که از او انتظار می رود مثل همه با بی اعتنایی از حقیقت چشم بپوشد. جهانی که ترنس مالیک به تصویر می کشد، به عرصه ای فراتر از دوران سیاه جنگ جهانی دوم وارد می شود و همه اعصار از ابتدای خلقت تا امروز را در برمی گیرد و سرگذشت انسانی را می گوید که می خواهد روی زمین با آرامش زندگی کند و از طبیعت پیرامونش لذت ببرد اما خود را در مواجهه با تیرگی و تباهی فراگیری می بیند که دیگر نمی تواند در گوشه خانه زیبایش بیارامد و فارغ از دنیایی که رو به انحطاط و سقوط می رود، سرگرم زندگی خویش باشد و نابودی انسانیت را به نظاره بنشیند و هیچ کاری نکند. مبارزه یک تنه مرد در دنیایی که پر از افراد میانمایه و محافظه کار و منفعلی شده است که قادر نیستند در برابر هیچ مسأله ای موضعی در پیش بگیرند، تلاشی در جهت به یاد آوردن این حقیقت فراموش شده است که انسان چه موجود باشکوهی است و می تواند با هر انتخابش سرنوشت هستی را متحول کند و دنیای تازه ای را رقم بزند.

مطالب پیشنهادی:  نقد و بررسی سینمائی «نیوکاسل»