به پا گر خَلَد خارى، آسان برآید
چه سازم به خارى که در دل نشیند!

ازلحظه اى که خبر فاجعه ترور سردار قاسم سلیمانى را شنیدم، مفهوم این عبارات بالا ذهنم را رها نمى کند: چه سازم به خارى که در دل نشیند؟

و ازخود مى پرسم آیا این است سرنوشت همه فرزندان شایسته این آب و خاک ، با هر اندیشه و هرگرایشى؟

انهدام؟
بارى…

ایران باردیگر یکى ازفرزندان شایسته خود را با دریغ تمام، از دست داد.

شخصیتى که سدّى سترگ در برابر خون آشامان داعش برآورد و مرزهاى کشور ما را از نکبت حضور آنان ایمن داشت.

من نیز در اندوه عمیق ازدست دادن آن انسانى که شخصاً دورادور دوست مى داشتمش ،سوگوارم

محمود دولت آبادی