به قلم: جبارآذین

فیلم مستند پژوهشگر، تحلیلگر، روشنگر و منتقدانه “مهاراژدها” نوشته، تحقیق و کارگردانی محمد دیندار، مستندساز، نویسنده، پژوهشگر و منتقد سینما، از شبکه مستند تلویزیون پخش شد. این اثر پر زحمت و محققانه که با رویکرد هدفمند رونق تولید ملی و آسیب شناسی بخشی ازاقتصاد بیمارکشور؛ واردات بدون رویه، مصرف زدگی، اهمال و غفلت مدیران و ناکار آمدی طرح های غیر کارشناسانه اقتصادی و عوارض و پیامدهای ورود قانونی و غیرقانونی کالاهای خارجی بویژه بخش نالازم و بودجه بر بادده لوکس و تزیینی آن، تولیدشده است، در کارنامه متنوع ساخته های دیندار درحوزه مستن دسازی و بررسی معضلات و موضوع های کلان کشور، یک گام جدی تر و محکم تر تلقی می شود. با آنکه ابعاد مختلف واردات و تاثیر آن بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مناسبات اجتماعی در مهار اژدها به خوبی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و کارگردان با نگاهی تاریخی تحلیلی به وجود و جریان جاری بیماری واردات بدون رویه و تخریبگر اقتصاد ملی پرداخته است، ولی گفت و گو محور بودن مهار اژدها بر سایر جنبه های تحقیق و ساختار فیلم سایه انداخته و از مرور مستندات و پرونده ها وعوامل و عناصر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تاثیرگذار در این ارتباط کمتر یاد و اشاره شده است. به گونه ای که در گفت وگو های خوب و چالشی مستند با شخصیتها و کارشناس ها، عمده مباحث بازتاب نظرات شخصی آنها است و اغلب از تجربه ها، دستاوردها و دست نیاوردهای خود می گویند و در واقع نگاهی فراگیر و همه جانبه و هدفمند از بررسی بحران ملی واردات غیرضرور و نقش و سهم و تاثیر دولت ها، ارگان ها و دستگاه های مرتبط و قوای سه گانه، در حد لزوم عنوان و ارایه نمی شود و تنها در نماهای انتهایی مستند با اشاره به سال رونق تولید، از وجود و نیاز راهکار برای برون رفت ازبن بست واردات بدون رویه و عزم ملی یاد می شود که ناکافی است.

در هرحال مهار اژدها مستندی مهم و کلید راهنمای توجه جدی مسوولان و مدیران و دستگاه های مختلف برای پالایش و اصلاح اقتصاد کشوراست و می تواند در بیداری ملی و تهییج جامعه درطرد مواد و لوازم مصرفی نالازم و جلوگیری ازخروج ارز و ورود کالاهای غیرضرور و محصولاتی که مشابه داخلی دارند و می توان در داخل به دست کار آفرینان خلاق تولید کرد، تاثیرگذارباشد. مهار اژدها نوعی منشورهنری، علمی و پژوهشی و زمینه ساز فرهنگی تحول در اقتصاد کشور و رونق تولید ملی است.