جبارآذین

در شرایطی که سینمای بیمار و نابسامان ایران و صدا و سیمای انحصاری و اسپانسری، توسط نامدیران و باند های مافیایی و پولشوی، با منزوی کردن هنرمندان و متخصصان، دامان چیندار خود را به روی تولیدات خارجی وماهواره ای گشوده و برای دارندگان و واردکنندگان پول های مشکوک در پوشش سرمایه گذار و اسپانسر جهت حاکمیت پول و سرمایه سالاری در حوزه فرهنگ، خوش رقصی کرده و بساط فرهنگسوزی در کشور راه انداخته اند، مدتی است سریالی تلخ و سیاه در بطن و حاشیه گروه های مرتبط و وابسته به آن ه ارخ می دهد که درمیان انواع معضلات و مشکلات و بحرانهای سینما و سیما کمتر مورد توجه قرارگرفته است.

مجروح شدن و مرگ گروهی ازهنرمندان و عوامل فنی فیلم ها و سریال ها هنگام تولید آن ها، این روزها با مرگ دلخراش وحید جعفری، طراح جوان سریال درحال تولید خوابزده ، پیوند خورده و موضوع مهم رسانه ها و اهالی سینما و مخاطبان تلویزیون شده است.

بروز این سلسله فجایع ، نشان از اهمال ها و غفلت ها و توجه به سرمایه سالاری درعرصه فرهنگ و هنر و بویژه سیما و سینما دارد. گرچه برای شناسایی علت اصلی واقعه تاسف آور مرگ طراح جوان سریال یاد شده، باید کار کارشناسی صورت گیرد، ولی نکته مهم اینکه، وقوع این قبیل رویدادهای تلخ، داستانی دنباله دار است که بدون شک، مقصران درجه نخست آن ها، تهیه کنندگان وسازندگان اصلی فیلم ها و سریالها هستند که بر اثر بی توجهی و غفلت و تولید کار خود به هر قیمت، سبب ساز حوادث خونین و مرگبار در سر صحنه ها می شوند.

ازهمین رو برخورد قانونی و صنفی با عوامل بروز چنین حوادث و ایجاد امکانات و تسهیلات و ابزاربازدارنده و پیشگیری کننده و ایمنی در لوکیشن ها، حرف اول رامی زند. طایفه پایتخت ساز که سالها است چهار دست به گاو نه من شیرده پایتخت چسبیده اند، تا کنون در این زمینه بیشترین حوادث را داشته اند و همان ها که اکنون با خوابزدگی، سریال خواب زده را جلوی دوربین برده اند، مرگ تلخ وحید جعفری رارقم زده اند!

اهالی سینما و مخاطبان تلویزیون و مردم پیگیر چگونگی مرگ این هنرمند فقید و برخورد قانونی با مسببان آن هستند. درهمین امتداد ضروری است، مدیران خوابزده سیما و سینما و تولید کنندگان فیلم ها و سریال ها برای جلوگیری از رخدادهای تاسف آور و سیاه مشابه، تمهیدات حفاظتی و ایمنی لازم و استفاده از کارشناسان خبره در صحنه ها را در دستور کارخود قرار دهند و پاسخگوی این نوع وقایع به مردم و خانواده های قربانیان باشند!