جبارآذین

محصول سالهای اخیر سوداگری ها، انحرافها و کجروی های اقتصادی و فرهنگی واجتماعی و سرمایه سالاری، همچنین دوری از باورها و اعتقادها و ارزش ها، باعنوان “آقازاده” ها، همچنان موضوع تلخ و داغ جامعه است و به رغم برخی انتقادها و اعتراض ها، آقازاده ها همچنان می برن دو می خورند و آقازادگی می کنند!

همه با نمونه های این نوع موجودات درحوزه های مختلف فرهنگی، هنری، سینمایی، سیمایی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آشناهستیم وجراحات عملکرد آن ها در پیکره کشورقابل مشاهده است. با آنکه پیشتر موضوع ملتهب آقازاده ها، گنگ و سربسته و محدود ودر حد نه سیخ بسوزد ونه کباب در برخی فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی مورداشاره قرارگرفته است، ولی یک گروه سریال ساز مدعی هستند که دراین زمینه و پرداختن به معضل و بیماری اجتماعی و اقتصادی آقازاده ها، درقالب یک سریال، قراراست کاری کنند کارستان و انتقام زخم خوردگان جامعه را از آقازاده ها بگیرند و دمار از روزگار آن ها در آورند.

این گروه تلویزیونی که به قول خود، چراغ خاموش کارمی کنند، مدعی هستند که موانع و سدهای فراوان برای تولید سریال آقازاده داشته اند. با این حال و با توجه به قدرت و ثروت و نفوذ این موجودات درجای جای جامعه و اینکه نگران تولید آقازاده هستند و برای ساخته نشدن آن مانع تراشی و سنگ اندازی می کنند، این پرسش ها مطرح می شود؛ چگونه آقازاده سازها به کارخود، آن هم برای شبکه خانگی که خود کم مساله ندارد و از تیغ نگاه و سلیقه ونفوذ آقازاده ها مصون نیست، ادامه می دهند؟

مطالب پیشنهادی:  نقد وبررسی کتاب دانشنامه نقد ادبی از افلاطون تا امروز نوشته: بهرام مقدادی؛ محمد ضیمران

چه کسانی سرمایه تولید آقازاده را داده اند. آیا خود آقازاده ها یاعوامل و پولشان دراین کار نقش دارند یا نه و این نکته که، نکند سریال مورد بحث به سفارش آقازاده ها به عنوان سوپاپ اطمینان ساخته می شود و….سازندگان آقازاده می گویند، سریال خود را به نام مقدس یک معصوم سند زده اند، آیا این اقدام آن ها، بیمه کردن سریال است یا نوعی جوسازی و فرافکنی و جلوگیری از نقد و تحلیل و برخورد با کاستی های احتمالی آقازاده. کاش تهیه کننده آقازاده، همچنان از ادای توضیح درقالب مصاحبه، درباره این سریال خود داری می کرد و همان گونه که گفته است ، هرگونه نظر و قضاوت و پرداختن به حرف ها و حدیث ها را به زمان پخش سریال موکول می کرد، چرا که حرف های کنونی او، چنانچه پیشداوری و جوسازی و مظلوم نمایی و تبلیغات نباشد، با پرسشهای فراوان روبرو شده است.

بااین همه، امیدواریم براساس گفته او، خدا کنداین آقا زاده قلابی نباشد واز خجالت آقازاده ها!- البته به نفع ملت!-برآید. ما هم مانند او منتظر تماشای سریال آقازاده می مانیم!