کتاب سوء ظن نخستین مجموعه ترانه های مهشاد عرب منتشر شد. این کتاب از ۷۰ ترانه تشکیل‌شده است. ترانه‌های این کتاب عاشقانه و اجتماعی است.