جبارآذین : منتقد سینما و تلویزیون

مشکلات و معضلات ریز و درشت سینمای بیمار و بحران زده ایران، محدود به ابروهای کج و چشمهای لوچ چهره کج وکوله آن نیست که با گریم برطرف شود. معضل اصلی سینما، نامدیریتی و ساختار فرسوده و سلطه مافیا و پولشویان برآن است. به عبارتی حال بد سینما معلول وجود سازمان اشتباهی سینمایی وزیر مجموعه های اشتباهی تر آن با نامدیران غیر متخصص و بحران آفرین است. ازهمین رو بازی جدید و اغواگرانه مدیر اشتباهی سازمان یاد شده براساس دیکته ها و توصیه های مافیا و نامشاوران! با عنوان شورابازی، فقط نوعی سرگرمی و فرافکنی، برای پنهان ساختن مشکلات اساسی سینما و سازمان اشتباهی است و کمترین تاثیر در بهبود حال سینما ندارد. این بازی فریبنده که توسط نامدیرسازمان اشتباهی با تشکیل شوراهای فرمایشی و نمایشی آغازشده و امتداد آن به خانه سیاسی و تجاری سینما و بنیاد فامیلی پهلوی رسیده است، اکنون ازمرکزی که با اقدام های غلط خود نزد اهالی سینما به مرکز مانع گسترش سینمای مستند وتجربی شهرت یافته، سردر آورده است.

نامدیرمرکز مورد اشاره در جلسه اخیر خود و در ادامه شورابازی رییس اشتباهی سازمان فرسوده سینمایی، باحضور سه تن از سینماگران محترم، شورای فیلمهای سینمایی تجربی را تشکیل داده است. این سینماگران عبارت اند از : بهرام توکلی، بهنام بهزادی و نیما جاویدی. در شرایط عادی و طبیعی و در بدنه سینمایی دارای استاندارد تشکل های سینمایی، تشکیل چنین شوراهایی در صورت انجام اقدامهای تخصصی و سلامت می تواند امید بخش باشد، ولی با وجود سازمان سینمایی کجرو و ناتوان با عملکردهای غلط که سینما گران را ازاصلاح سینما ناامید کرده و هرروز بیشتر دردامان پولشویان و مافیا و سوداگران به ابتذال می گراید، ازشورا حتی با افراد کاردان چه برمی آید. مشکل، نبودن شورا و ناکارآمدی آن نیست. معضل؛ نامدیریتی، ساختارفرسوده، انحراف، بیراه، حضور مافیا و پولشویان وابتدال گراها درسینمااست.

مطالب پیشنهادی:  «شنای پروانه» فیلمی خوش ریتم با بازی‌های درخشان

آقایان چنانچه راست می گویند و به راستی برای سینما دل می سوزانند. صندلیهای بناحق تصرف کرده سینما را رها کرده و به اهل آن بسپارند و از حیف و میل بیت المال دست بردارند!