روزه سکوت سیما و سینما و مردم!

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

جبار آذین منتقد سینما

پایگاه خبری نمانامه: مردم مومن و با خدا، معنا و مفهوم روزه راخوب می دانند و باوردارند که فلسفه روزه پاکسازی روح و جسم ازآلودگی ها و پرهیز از گناه است، ولی آنچه خوب دانسته و اجرا نمی شود، نوع روزه و حد و زمان و جایگاه آن است! رمضان مبارک از راه رسیده است و مردم با ایمانی که درطول سال در برابر فقر و فساد و گرانی و بی عدالتی و یکه تازی سوداگران، دلالان و سارقان، روزه سکوت گرفته اند، برای تکامل و خودسازی، روزه شرعی هم گرفته اند. با آرزوی قبول طاعات وعبادات آن ها، بد نیست یادآور شویم، همانگونه که روزه شرعی برای مومنان واجد شرایط واجب است، روزه سکوت نگرفتن دربرابر فساد و مفسدان هم واجب و فریب نخوردن و مشارکت نکردن دراقدامهای نادرست مانند یورش به جایگاه های سوخت به دلیل نامدیریتی ها و شایعه سازی ها وهجوم جهت ذخیره سازی کالاها واقلام زندگی لازم است. درواقع ضروری است، مومنان،همراه و به موازات روزه شرعی که هدف اصلی آن، انسان سازی و یکتاپرستی است، باشکستن روزه سکوت دربرابر کژیها ونادرستی ها، به جامعه سازی هم بیندیشند. به عبارتی، روزه شرعی و سکوت نکردن در مقابل ظلم وبی عدالتی و دزدان بیت المال، گرانفروشان و محتکران که به جای همدلی و همراهی با مردم روزه دار، برای فروپاشی جامعه، مال اندوزی و تخریب روح وجسم و ایمان مردم، فعالیت می کنند، دو روی مکمل سکه تکامل وسازندگی فردی واجتماعی اند. جالب آنکه رسانه های کجرویی مانند سیمای انحصاری و اسپانسری و سینمای بیمار ومافیا زده هم در برابرسختی ها و تلخی ها و موانع تکامل و پویایی جامعه روزه سکوت گرفته اند.این دو رسانه و برخی سازمانهای فرهنگی و هنری، نه فقط نسبت به واقعیت های زندگی مردم و رخدادهای انحرافی و مخرب فرهنگی و اجتماعی بی تفاوت اند که با تولید و نمایش محصولات سطحی و بد شبه طنز و کمدی و اجتماعی، در انحراف فکری جامعه، تخریب فرهنگ ظلم ستیزی و اغوا و سرگرم کردن! و روزه سکوت گرفتن و ظلم پذیری مردم، نقش آفرینی می کنند. نگاهی گذرا به فیلم های روی پرده سینماها وبرنامه ها و سریال های تلویزیون بیندازید تا دریابید،صرف نظراز کیفیت هنری و ساختاری، تا چه حد رمضانی، ملی ومردمی اند! درباره مزایا و نقش سازنده روزه شرعی و دینی، همگان می دانند و این خوب وپسندیده است،ولی درخصوص نگرفتن روزه سکوت اجتماعی و سیاسی در مقابل غارتگران مال واموال ملت و بی کفایتی بعضی نامدیران، همگان نمی دانندیاعمل نمی کنند واین بدوغلط و ناپسند وغیرشرعی است. روزه رابیشتر و بهتربفهمیم و اجرا کنیم!