🔹دلگیری ای که همیشه داشتم این بود که در کشور خودم هیچوقت کاندیدای بهترین #کارگردانی نشدم.
🔹این جایزه برای من خیلی بزرگ و مهم است ولی من را امشب خیلی خوشحال می کند.
🔹من هم می خواهم از مادر شهاب و فائزه واقعی خانم اعظم محسن دوست تشکر کنم و تشکر کنم از تیم مان؛ ما یک تیم عالی داشتیم.
🔹بچه هایی که شبانه روز وقت گذاشتند و شرایط سخت را دوام آوردند در ۵۰درجه گرما سختی ها را تحمل کردند. حمید نجفی راد که خیلی برای تدوین وقت گذاشت. من به نمایندگی از همه عوامل اینجا حضور دارم.