ردیف

نام تشکل

دبیرکل یا نماینده هیئت موسس

وبسایت

تاریخ صدور پروانه

آدرس  دفتر مرکزی

تلفن و فاکس

۱ انجمن اسلامی معلمان ایران کتیرائی

۲۱/۱۱/۷۰

۲۰/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان ولی عصر ـ خ بزرگمهرـ نزدیک چهارراه فریمان ـ شماره ۶۷

۶۴۶۷۹۰۰ ت

۶۴۶۸۸۶۹ ف

۲ انجمن اسلامی مهندسان ایران صالح آبادی

/۷/۷۰

۲۳/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان ایتالیا ـ نرسیده به وصال ـ پلاک ۵۵

۸۸۹۵۵۵۶۵ ت

۸۸۹۷۶۰۹۸ ف

۳ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها حاضری

۲۰/۷/۷۰

۲۵/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ استاد نجات الهی ـ نرسیده به کوی سمیه کوی محمدی ـ پ۴۲ـ همکف شرقی ـشماره ۳

۸۸۸۰۷۸۶۶ ت

۸۸۸۰۶۴۴۷ ف

۴ انجمن اسلامی مهندسان زمین شناسی و معدن ایران مظفری  نژاد

۶/۳/۷۱

۲۹/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ آزادی ـ خ خوش شمالی ـ کوی زارعی راستگو ساختمان خوش ـ بلوک جنوبی طبقه ۲ ۳۷۹۳۹۸۷
۵ انجمن اسلامی فارغ التحصیلان اروپا امریکا و اقیانوسیه فولادی نژاد

۱۴/۵/۷۱

۳۱/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان بهار شمالی ـ کوچه شهید محمدی پلاک ۹

۷۵۳۶۱۲۱ت

۷۶۳۶۰۴۵ ف

۶ انجمن اسلامی پزشکان ایران شهاب الدین صدر

/۱۱/۷۱

۳۶/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان وصال شیرازی ـ بالاتر از تقاطع خیابان طالقانی کوچه بهنام ـ پلاک ۵

۹ـ۸۹۷۱۵۶۶ت

۸۹۶۳۴۹۷ ف

۷ انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران فرهادی

۲۱/۱/۷۲

۳۷/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان زنجان شمالی ـ شماره ۱۰۵

۹۸۶۹۱۷ ت

۹۸۶۹۱۷ ف

۸ انجمن اسلامی فارغ التحصیلان امریکا و کانادا شیوا

۳/۹/۷۲

۴۰/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان مطهری ـ روبروی خ میرعمادـ پلاک ۲۳۴ طبقه ۹ ص ق ۳۹۴۹/۱۵۸۷۵

۶ ـ۸۸۳۰۰۰۴ ت

۸۸۸۳۰۰۰۷ ف

۹ انجمن  روزنامه نگاران مسلمان فضائلی سایت

۱۲/۵/۷۶

۴۹/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان استاد نجات الهی ـ خیابان سپندی شرقی پلاک ۴۶ ـ طبقه همکف

۸۹۰۶۴۰۷ ت

۸۹۰۰۵۸۸۷ ف

۱۰ انجمن اسلامی فارغ التحصیلان فیلیپین عابدزاده

۱۲/۳/۷۷

۵۷/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ میدان پونک ـ بلوار میرزابابائی ـ خ گلها ـ گلبرگ ۱ پلاک ۱۲

۴۴۴۱۷۷۶۸ ت

۳۳۹۷۲۳۰۷ ف

۱۱ انجمن اسلامی فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران محمدزاده

۲۲/۱۲/۷۶

۵۳/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ سیدجمال الدین اسدآبادی ـ کوچه ۳ پلاک ۱۸ ـ طبقه ۲

۰۹۱۲۲۱۲۵۶۴۹

۰۹۱۲۲۰۱۱۰۳۴۷

۱۲ انجمن اسلامی فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری یعقوبی

۲۳/۱۲/۷۶

۵۴/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ م فردوسی ـ خیابان فرصت (موسوی) ـ روبروی بازرسی کشور ـ خ محمدآقا ـ پ۶۳ ۹ـ۸۸۱۱۲۴۸
۱۳ انجمن اسلامی فارغ التحصیلان دانشگاه  تربیت معلم مالک آبادی

۱۰/۳/۷۷

۵۶/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ بزرگراه افریقاـ بالاتر از ظفرـ نبش خیابان سایه باشگاه دانش پژوهان جوان

۲۰۱۶۹۹۲

۲۰۱۶۵۸۱

۱۴ انجمن اسلامی فارغ التحصیلان ایتالیا قدیری

۱۲/۳/۷۷

۶۰/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان آپادانا ـ مقابل خیابان نیلوفر ـ پلاک ۱۹۲ ۰۹۱۲۳۵۴۴۳۶۰
۱۵ انجمن روزنامه نگاران زن ایران کدیور سایت

۲۰/۱۰/۷۷

۷۸/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ میدان هفت تیر ـ روبروی سه راه زهره پلاک ۳۲ـ طبقه ۲ـ ص پ۱۷۵۱ـ۱۵۸۷۵

۸۸۸۴۰۶۱۳

تلفکس

۱۶ انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران مصباحی

۱۵/۲/۷۸

۹۶/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان استاد مطهری ـ بعداز خیابان دکتر مفتح ـ خیابان مهرداد ـ پ ۳۱ـ ط ۱  شماره ۱

۸۷۰۷۸۷۴

تلفکس

۱۷ انجمن اسلامی فارغ التحصیلان دانشگاهها و سایر مراکز ژاپن دوستاری

۲۵/۵/۷۸

۱۰۳/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان هویزه شرقی شماره ۴۴ ـ طبقه ۶ واحد ۱۲

۴۴۶۵۵۳۳۴

۲۲۰۱۱۴۹۲

۱۸ انجمن اسلامی دانش آموختگان دانشگاه تهران و علوم پزشکی رئیس کرمی

۱۵/۲/۷۹

۱۴۴/۴۲/۱/الف

تهران ـ خیابان ۱۶ آذر ـ کوچه رهنما ـ پلاک ۳۴ طبقه ۴ واحد ۸

۸۸۵۳۰۴۰۶ ف

۸۸۷۴۹۰۳۰ ت

۱۹ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات محسن کدیور

۱۵/۲/۷۹

۱۴۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان سهروردی شمالی ـ پلاک ۵۰ ـ طبقه ۳

۲۴۱۸۴۴۴

تلفکس

۲۰ انجمن اسلامی دانش آموختگان دانشگاه شیراز حشمتی

۲۶/۱۱/۸۱

۱۹۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان جلال آل احمد ـ خیابان نسیم دانش پلاک ۳۱ـ واحد ۱ غربی ۸۳۵۱۲۳۱
۲۱ انجمن اسلامی دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی افتخاری

۲۳/۹/۸۱

۲۰۲/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان آذربایجان ـ بین خوش و قصرالدشت ـ جنب عکاسی خوشه ـ پ ۹۴۰/۵ ط۱

۶۶۸۷۴۳۳۲

۶۶۳۶۲۰۲۳

۲۲ انجمن اسلامی مهندسین خراسان بنی هاشمی

۴/۹/۷۱

۳۴/۱/۴۲/الف

مشهد ـ میدان شهدا ـ اول دانشگاه ۲ ـ پلاک ۱۰ ۲۲۲۶۳۹۰ـ۰۵۱۱
۲۳ انجمن اسلامی فرهنگیان خراسان مجتهدپور

۱۰/۷/۷۲

۳۹/۱/۴۲/الف

مشهدـ بلوار شاهد ـ شاهد ۲۷ ـ پلاک ۳۹

۷۲۷۶۵۲۱ـ۰۵۱۱

۶۶۱۴۴۳۳ـ۰۵۱۱

۲۴ انجمن اسلامی کارگران خراسان حمیدی

۱۲/۱۱/۷۶

۵۲/۱/۴۲/الف

مشهد ـ سه راه فردوسی ـ سمت چپ مقابل شرکت سرم ساز شرکت امین خودرو شرق ۶۶۲۷۴۷۰ـ۰۵۱۱
۲۵ انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم برقعی

۲۰/۱۰/۷۷

۷۹/۱/۴۲/الف

قم ـ خیابان بابک ـ خ ۱۹ دی ـ خ ۸۲ ـ مجتمع فرهنگیان

۷۷۴۲۵۸۵ـ۰۲۵۱

۷۷۴۴۸۰۲ ف

۲۶ انجمن اسلامی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا مجذوبی

۱۰/۸/۷۸

۱۰۹/۱/۴۳/لف

همدان ـ سی متری استادان ـ ۱۸ متری قیام ـ کوچه وصال پلاک ۵۸ ۸۲۶۸۵۲۸ـ۰۸۱
۲۷ انجمن اسلامی فرهنگیان ماهشهر محمدنیا

۴/۱۰/۷۸

۱۱۸/۱/۴۳/الف

ماهشهر ـ کوی فرهنگیان فاز ۴ ـ ۱۰ متری اول ۲۴۶۴۰ـ۰۶۵۲۲۳
۲۸ انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه علوم پزشکی مازندران موسی نژاد

۵/۶/۷۹

۱۴۶/۴۳/۱/الف

مازندران

۳۲۴۱۸۸۹ ت

۳۲۴۷۲۹۹ ف

۲۹ انجمن مشارکت و توسعه جنوب استان بوشهر رفیعی پور

۱۸/۲/۸۰

۱۴۹/۴۳/۱/الف

بوشهر ـ نرسیده به هتل دلوار ـ سوپر مارکت ملت ۴۵۴۹۸۹۱
۳۰ انجمن اسلامی دانشگاهیان استان  اصفهان مهرانفر

۱۲/۸/۸۰

۱۶۷/۴۳/۱/الف

اصفهان ـ بخش امامزاده ـ شهربادرودـ خ امام خمینی (ره) جنب مسجد و حسینیه توکل ـ شماره ۳ ـ طبقه ۳

۴۳۴۶۶۵۵ـ۰۳۶۲

۰۹۱۳۳۶۲۴۲۵۶

۳۱ انجمن  جوانان استان کرمان جعفری

۲/۶/۸۱

۱۹۴/۴۳/۱/الف

کرمان ـ خیابان شهید کافی ـ کوچه آزادی ـ پلاک ۶۸
۳۲ انجمن اسلامی کارکنان بیمه البرز شیرازی

۵/۱۰/۷۷

۷۵/۱/۴۲/الف

تهران ـ خ  سپهبد قرنی ـ نرسیده به پل کریم خان ـ شماره ۲۳۴

۸۹۰۲۶۸۰ ت

۹ـ۸۹۰۳۲۰۱

۳۳ انجمن نواندیشان دانشگاهی استان بوشهر رفیعی پور

۱۳/۷/۸۲

۲۱۰/۴۳/۱/الف

بوشهر ـ خیابان جم ـ خواجه احمدی ـ جنب اداره گاز ـ منزل عبدالمجید اجرایی
۳۴ انجمن اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان استان لرستان اسدی ۳۰/۹/۸۲

۲۱۱/۴۳/۱/الف

الیگودرز ـ خیابان ولی عصر شمالی ـ پاساژ تهران طبقه ۲
۳۵ انجمن نواندیشان عصر سبز پورشفیعی

۷/۶/۸۳

۲۴۲/۴۳/۴/الف

قم ـ فلکه آزادگان ـ‌۴۵ متری آزادگان ـ‌انتهای کوچه ۱۷ ـ نبش علوی ۸ پ ۱۱۹ ۰۹۱۲۱۵۲۳۱۴۳
۳۶ * انجمن اسلامی دانش آموختگان روسیه و کشورهای مستقل  مشترک المنافع ۸/۱۱/۷۹
۳۷ * انجمن تدبیر فردا استان کرمان ۱۶/۱۱/۸۵
۳۸ * انجمن روشنفکران و دانشگاهیان استان آذربایجان غربی ۱۷/۹/۸۰
۳۹ *انجمن اسلامی دانش جویان و دانش آموختگان استان لرستان ۳۰/۹/
۴۰ * انجمن اسلامی دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس ۱۳/۲/۸۲
۴۱ تشکل اسلامی فارغ التحصیلان لرستانی بارانی

۱۰/۱۱/۷۷

۸۷/۱/۴۲/الف

خرم آباد ـ نبش پل انقلاب ـ روبروی چاپخانه افلاک ۶۲۰۶۶۱۲ـ۰۶۶۱
۴۲ جامعه اسلامی مهندسین باهنر

۸/۳/۷۰

۲۲/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان کریم خان زند ـ خ خردمند شمالی ـ نبش کوچه دهم ـ پلاک ۷۰

۸۸۲۶۰۹۷ت

۸۳۰۸۸۶۷ ف

۴۳ جامعه زینب (س) بهروزی

۲۰/۷/۷۰

۲۶/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان طالقانی ـ خیابان استاد نجات الهی خیابان سپند شرقی ـ پلاک ۴۸ـ طبقه سوم ۸۸۹۱۱۵۱۸
۴۴ جامعه اسلامی فرهنگیان دهقان

۱/۶/۷۱

۳۲/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان پیروزی ـ خیابان شکوفه ـ خیابان عزیزی پلاک ۲۱۷ـ ص پ ۵۸۹/۱۷۱۸۵ ۳۷۹۳۹۸۷
۴۵ جامعه زنان انقلاب اسلامی اعظم طالقانی

۴/۹/۷۱

۳۳/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان سعدی ـ خیابان هدایت ـ پلاک ۲۴۲

۸۸۸۳۵۷۵

۷۵۳۷۰۲۲

۴۶ جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار کریمی اصفهانی

۱۰/۸/۷۲

۳۵/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان ۱۵ خرداد غربی ـ جنب بیمه آسیا پلاک ۷۳۳

۶۵۳۰۱۲۵

۵۶۰۰۱۰۶

۴۷ جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران عباسپور سایت

۱۰/۹/۷۲

۴۱/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان اقدسیه ـ خیابان پاسداران ـ نیستان نهم پلاک ۲ـ صندوق پستی ۴۱۵/

۲۵۸۸۱۶۶

۲۵۴۳۷۳۴

۴۸ جامعه اسلامی کارمندان سجادی سایت

۱۷/۳/۷۲

۴۲/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان سرهنگ سخایی ـ پلاک ۶۶  طبقه سوم

۰۹۱۲۳۰۱۰۱۳۳

۴۹ جامعه اسلامی کارگران صابر  کوچک سرایی

۲۱/۵/۷۲

۴۴/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ ولی عصر ـ بالاتر از چهارراه امیر اکرم ـ خیابان شهید هاشمی فرـ شماره ۲۰

۶۴۱۹۶۲۳

۶۴۱۹۵۰۷ ف

۵۰ جامعه اسلامی دندانپزشکان آخوندی

۲۳/۳/۷۵

۴۶/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ بلوار کشاورز ـ تقاطع فلسطین ـ کوچه شهید ذاکری ـ پلاک ۷ ـ ص پ ۵۳۱۳ ـ۱۴۱۵۵

۸۹۰۸۶۵۲

۸۹۰۳۸۴۱

۵۱ جامعه اسلامی دامپزشکان عرب

۷/۴/۷۶

۴۸/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان آزادی ـ دانشکده دامپزشکی ۶۳۳۸۳۲۴
۵۲ جامعه اسلامی ناصحین قم عبدالهی

۲۵/۱/۷۶

۵۵/۱ـ۴۲/الف

قم ـ میدان آستانه ـ مقابل شیخان

۷۷۴۴۰۷۷ـ۰۲۵۱

۷۷۵۰۰۲۰

۵۳ جامعه اسلامی پزشکان ایران کاظمی

۲۰/۸/۷۷

۶۷/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان شریعتی ـ بالاتر از میرداماد ـ ایستگاه مینایی شماره ۱۲۳۴

۲۲۶۱۱۵۲

۲۲۶۳۸۸۴

۵۴ جامعه اسلامی ورزشکاران غفوری فرد

۵/۹/۷۷

۷۰/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان فلسطین ـ پایین تر از بزرگمهر ـ پ ۱۰۱  دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

۶۴۶۴۶۷۸

۶۴۶۵۵۲۸ ف

۵۵ جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مختلف مجلس سبحانی نیا

۹/۴/۸۰

۱۵۵/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان استاد نجات الهی ـ خیابان سپند شرقی پلاک ۴۶ـ طبقه سوم

۸۸۳۰۲۸۲

۸۸۳۵۰۵۴

۵۶ جامعه اسلامی بختیاریها یوسف پور

۶/۳/۷۱

۳۰/۱/۴۲/الف

تهران ـ خیابان جهان آرا ـ میدان گلها ـ کوچه بابک پ۳۶

۸۷۴۶۶۶۱

۸۰۱۳۸۷۰

۵۷ جامعه روحانیت مبارز تبریز موسوی تبریزی

۲۸/۵/۶۸

۱۵/۱ـ۴۲/الف

تبریزـ خیابان دانشسراـ بالاتر از سازمان تبلیغات کوچه حاج عبدالعظیم پلاک ۴ ۵۲۵۲۷۷۴
۵۸ جامعه انجمن های اسلامی اصناف خراسان شمقدری

۲۶/۳/۷۵

۴۵/۱/۴۲/الف

مشهد ـ خیابان جنت ـ مسجد و مجموعه فرهنگی خاتم الانبیاء

۲۲۲۱۸۹۷ـ۰۵۱۱

۲۲۵۱۹۱۷ـ۰۵۱۱

۵۹ جامعه دانشجویان و فارغ التحصیلان کرمانشاهی محمدی

۳۰/۱۰/۷۷

۸۲/۱/۴۲/الف

کرمانشاه ـ بلوارشیرودی ـ بریدگی مراد حاصل نبش کوچه ۱۲۷ ـ داروخانه رضایی ۴۲۶۸۳۷۹
۶۰ جامعه اسلامی زنان اصفهان اخباری ۱۷/۱۲/۸۱

۲۰۴/۴۳/۱/الف

کاشان ـ خیابان شهید رجائی ـ جنب داروخانه رازی ۴۴۶۲۱۴۶
۶۱ جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی نوبری

۱/۱۱/۱۳۷۸

۱۱۵/۴۳/۱/الف

تبریز ـ خ طالقانی ـ خ ۱۷ شهریور ـ کوجه عیسی خان پلاک ۵۷ ـ ساختمان مصلی ـ طبقه ۵

۶۴۳۸۸۸۸۰۲ـ۰۴۱۱

۶۴۲۹۴۹۰ ف

۶۲ جامعه فاطمیون طاهره رحیمی

۱۵/۸/۸۵

۲۳۷/۴۳/،/الف

تهران ـ کریم خان زند ـ خردمند شمالی ـ نبش کوچه دهم

پ ۷۰ ط ۳

۸۸۸۱۱۵۵۹
۶۳ جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران اکبری

۲۴/۶/۸۶

۲۴۶/۴۳/۱/الف

۶۴ جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران مصطفوی

۱۲/۴/۶۸

۱۱/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان شریعتی ـ روبروی سینما صحرا  کوچه کارگر ـ پلاک ۲۳

۷۵۳۳۸۵۶ ت

۷۵۳۷۸۹۲ ف

۶۵ جمعیت فدائیان اسلام عبد خدایی

۱۲/۴/۶۸

۱۳/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ  شهید مفتح ـ خ شهید نقدی شماره ۴۸۵ طبقه

۸۷۴۳۴۹۶ت

۸۷۴۳۹۵ ف

۶۶ جمعیت فدائیان رهبر زارع

۳۱/۴/۷۷

۶۱/۱ـ۴۲/الف

شیراز ـ خیابان زند ـ کوچه شهرداری سابق ـ بن بست سوم پلاک ۱۳۱

۵۷۸۵۱ـ۰۷۱۱

۵۹۷۳۲ـ۰۷۱۱

۶۷ جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر احمد لو

۹/۶/۷۷

۶۲/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ بزرگراه رسالت ـ نرسیده به تقاطع کرمان پلاک ۳۸۹ ـ طبقه دوم ـ ص ق ۳۱۹۸ـ۱۶۷۶۵

۲۵۳۲۴۱۴ ت

۲۳۱۷۴۵۰ ف

۶۸ جمعیت اسلامی زنان خانم محسنی

۲۷/۷/۷۷

۶۳/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان نبرد ـ خیابان قیام ـ کوچه  پلاک ۴۷ ۳۳۱۹۶۰۱۴
۶۹ جمعیت طرفداران نظم و قانون طجرلو

۴/۹/۷۷

۷۲/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان لویزان شیان ـ خیابان شهید طجرلو ـ نبش پارک جنگلی ـ پلاک ۴۵

۲۲۹۴۷۷۳۰ ت

۲۲۹۳۷۷۰۳ ف

۷۰ جمعیت زنان انقلاب اسلامی خانم حجازی

۵/۱۱/۷۷

۸۶/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان سیدخندان ـ خیابان دبستان ـ کوچه گلرخ پلاک ۴ ـ طبقه اول ۸۸۴۶۶۹۸۱ ت
۷۱ جمعیت جوانان انقلاب اسلامی حسینی

۳۰/۱۱/۷۷

۸۹/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ صندوق پستی ۱۷۱۸ـ ۱۱۳۶۵

۸۸۸۳۲۰۵۸

۸۸۰۱۳۱۵۵

۷۲ جمعیت انصار المهدی ( عج ) خانم انصاری

/۱۲/۷۷

۹۰/۱ـ۴۲/الف

قم ـ خیابان دورشهر ـ کوچه ۱۸ ـ کوی وصال پلاک ۲۹

۰۲۵۱۷۷۳۰۹۷۱

۷۷۳۶۵۴۳

۷۳ جمعیت مستقل ایران اسلامی حشمتیان

/۱۲/۷۷

۹۱/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ بلوار اشرفی اصفهانی ـ خیابان باهنر ـ خ کاشفی نیک ـ وحدت ۴ ـ پلاک ۹ ـ طبقه همکف

۴۴۰۶۰۴۱۸

۰۹۱۲۱۱۱۹۴۶۱

۷۴ جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی فدایی سایت

۵/۵/۷۸

۹۹/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان میرزای شیرازی ـ خ دوازدهم ـ  پلاک ۴  ط۲ـ ص ق ۳۱۱۵ـ۱۵۸۷۵

۸۸۹۲۲۶۶۶ ف

۸۸۸۹۶۵۳۷ ت

۷۵ جمعیت ایران فردا خسروی

۲۹/۸/۷۸

۱۱۶/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خ جمهوری ـ روبروی فخررازی ـ بین بانک تجارت و صادرات ـ پ ۳۴۲ ط ۳ ۶۶۷۳۰۸۱۶
۷۶ جمعیت دوستی و مودت قاسمی

۲۴/۷/۷۹

۱۵۶/۴۳/۱/الف

تهران ـ پایین تر از میدان ولی عصرـ نرسیده به خ طالقانی ـ کوچه حسینی ـ پ۳۶ ـ انجمن بیماران کلیوی

۶۶۴۱۵۱۷۰

۶۶۴۰۲۵۷۰

۷۷ جمعیت زندگی جهانلو

۲۴/۱۰/۷۹

۱۳۸/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان پاسداران ـ برج سفید ـ طبقه ۶ واحد ۶۰۷ تلفکس ۲۱ـ۲۲۵۶۹۷۲۰
۷۸ جمعیت اسلامی زنان پیرو راه حضرت زهرا (س) خانم ایلشاهی

۹/۴/۸۰

۱۶۰/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان بنی هاشم ـ ساق دوش ـ نبش گلستان دوم پلاک ۱۴۹ـ واحد ۳

۲۲۵۴۴۵۶۰ ت

۲۲۹۴۹۹۳۶ ف

۷۹ جمعیت تولید گرایان ظفر زاده

۲۷/۵/۸۰

۱۶۱/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان آفریقا ـ بعد از پل میرداماد ـ خ تابان غربی پلاک ۶۲ ـ طبقه ۲ ـ زنگ سوم

۸۷۷۷۴۲۹ ت

۸۷۸۹۹۰۱ ف

۸۰ جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان خانم مولاوردی

۲۵/۱/۸۰

۱۵۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان امیر آباد ـ خ شهید فکوری ـ جنب پژوهشکده آمار ـ پ ۱/۴۸ ـ واحد ۳ ۸۸۷۷۷۴۲۹ ت ف
۸۱ جمعیت اسلامی پرستاران ایران عزیزی سایت

۲۵/۳/۸۱

۱۸۱/۴۳/۱/الف

تهران ـ انتهای بلوار کشاورز ـ خ دکتر قریب بعد از نصرت ـ کوی سوسن ـ ساختمان سوسن ـ واحد ۱۵

۱۹ـ۶۹۰۰۵۱۸

۶۹۱۲۵۶۱ ف

۸۲ جمعیت خدمتگزاران سازندگی خراسان فیاضی

۱۸/۸/۷۷

۶۵/۱/۴۲/الف

مشهد ـ خیابان تقی آباد ـ روزنامه قدس مشهد ۱۴ـ۷۶۸۵۰۱۱
۸۳ جمعیت فرهنگیان پیرو ولایت فقیه دشتستان صابری

۳۰/۹/۷۷

۷۴/۱/۴۲/الف

برازجان ـ صندوق پستی ۴۴۸ـ۷۵۶۱۵

۲۶۲۷۷ـ۰۷۷۲۴۲

۷۷۴۵۴۰۰

۸۴ جمعیت کارکنان ایران نصیراف

۱۶/۴/۸۰

۱۵۳/۴۳/۱/الف

رشت ـ خ معلم ـ روبروی شهرداری منطقه ۱ ـ جنب قنادی ویلانج ـ ساختمان خیام ـ واحد ۴

۲۲۳۶۳۹۹ـ۰۱۳۱

۰۹۱۱۳۳۱۷۳۳۴

۸۵ جمعیت توسعه ارزشهای ایران اسلامی ضیایی

۱۱/۳/۸۱

۱۹۶/۴۳/۱/الف

کرج ـ خیابان عظیمیه ـ میدان اسبی ـ خیابان عدلیه پ ۱۲۲ ۲۵۰۶۰۵۱ـ۰۲۶۱
۸۶

جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی

( فعالیت خود را متوقف نموده است )

ری شهری

۲۳/۷/۷۶

۵۰/۱ـ۴۲/الف

۸۷ جمعیت زنان مسلمان خانم قائینی

۱۳/۲/۸۲

۲۰۵/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان ستارخان ـ سه راه تهران ویلا ـ خ دهم کوچه چهاردهم غربی ـ پلاک ۱۱۲
۸۸ جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی بوربور سایت

۱۳/۲/۸۲

۲۰۶/۴۳/۱/الف

تهران ـ میدان امام حسین ـ اول خیابان انقلاب ـ پ ۲۳

۷۵۲۵۴۸۸ ف

۸۰ـ۷۷۶۴۴۲۷۹ ت

۸۹ جمعیت وطن جلال محمدی

۱۴/۴/۸۲

۲۰۸/۴۳/۱/الف

تبریز ـ اول خیابان عباسی ـ شماره ۳۸۵ـ طبقه دوم

ص پ  ۱۹۸۸-۵۱۳۸۵

۹۰ جمعیت وفاداران به آرمان شهیدان استان مرکزی جعفری

۲۵/۱۲/۸۳

۲۲۶/۴۳/۱/الف

اراک ـ خیابان آدمجو ـ روبروی ساختمان انوری  پلاک
۹۱ جمعیت پیروان زینب (س)

خانم

خان محمدزاده

۵/۵/۸۲

۲۱۴/۴۳/۱/الف

تهران ـ فلکه چهارم تهرانپارس ضلع شمالی اتوبان وفادار خیابان توحید ـ کوچه یکم ـ پ۳۴ ۷۷۰۵۷۵۷۲
۹۲ جمعیت زنان پیام آور

خانم زعفرانی

بهروز

۹/۳/۸۳

۲۱۹/۴۳/۱/الف

تهران ـ کوی نصرـ خیابان  شهید قدرتی ( چهلم ) ـ پلاک ۵  طبقه اول ۸ـ۸۷۲۲۹۳۷
۹۳ جمعیت آزاد اندیشان استان لرستان علی علایی

۲۰/۸/۸۳

۲۲۳/۴۳/ا/الف

بروجرد ـ خ جعفری ـ سرای نیک نژاد

۳۵۳۵۹۹۹ـ۰۶۶۲

۰۹۱۶۶۶۲۴۸۳۴

۹۴ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری بیات سایت

۱۴/۴/۷۶

۴۷/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ سعادت آباد ـ شمال میدان کاج ـ خیابان شهید اکبری پلاک ۱۳ ـ واحد ۱

۲۲۳۶۴۰۵۰ ف

۲۲۳۵۷۱۲۸ ت

۹۵ جمعیت مدافعین عدالت کرمان مرادزاده

۲۹/۸/۸۵

۲۳۸/۴۳/،/الف

کرمان ـ خیابان ۲۴ آذر ـ کوچه ۵۶ ـ پ ۳۰ـ کدپستی ۷۸۱۹۹۰-۷۶۱۹۶ ۰۹۱۳۳۴۰۳۱۴۴
۹۶ جمعیت زنان مسلمان نواندیش ـ ایران فاطمه راکعی

۱۱/۱۰/۸۵

۲۳۰/۴۳/،/الف

تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان بیست و سوم ـ پ ۴۱

۸۸۶۸۵۲۰۳

۹۷ جمعیت همگامان توسعه دریابار

۱۵/۸/۸۵

۲۳۹/۴۳/،/الف

تهران ـ‌خیابان شریعتی ـ خ ملک ـ جنب تاکسیرانی پ ۴۳/۳

۸۸۳۰۸۹۸۷

۰۹۱۲۶۷۸۵۶۱۸

۹۸ جمعیت دفاع  از تولید ملی دانشجو

/۸/۸۵

۲۳۳/۴۳/،/الف

تهران ـ سعادت آباد ـ‌خیابان پاک نژاد پایین تر از میدان سرو خ استاد مطهری  شماره ۸۹ ط ۲

۲۲۰۸۴۶۶۵

۲۲۰۸۴۴۷۳

۹۹ * جمعیت توسعه و آبادانی استان تهران ۸/۸/۸۵
۱۰۰ حزب ایثارگران انقلاب اسلامی کساء

۳/۹/۸۰

۱۷۳/۴۳/۱/الف

م شهرری ‌ خ حرم ـ ک رحیمی ـ پ ۳۷ موسسه خیریه امام علی ۵۹۰۰۰۴۳ تلفکس
۱۰۱ حزب همبستگی ایران اسلامی احمدی

۳۰/۴/۷۷

۵۹/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان ایتالیا ـ نرسیده به وصال شیرازی ـ پ ۵۵

ص پ ۱۴۸ـ۱۳۱۶۵

۸۸۹۵۵۵۶۰

۸۸۹۵۵۵۴۰

۱۰۲ حزب تمدن اسلامی میرمحمدی

۱۴/۱۰/۷۷

۷۶/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان میرزای شیرازی ـ خیابان کامکارـ نبش خ گیلان ـ طبقه اول ـ پلاک ۱۹

۸۸۲۵۶۹۶  ت

۸۸۸۴۵۳۳۵

۱۰۳ حزب اسلامی کار کمالی

/۱۱/۷۷

۸۳/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان ولی عصر ـ نرسیده به زرتشت ـ کوچه شهید مرتضی امینی ـ پلاک ۳۷

۸۸۹۰۳۸۸۳ت

۸۹۰۴۶۵۳

۱۰۴ حزب فرزندان ایران ایرانی

/۱۲/۷۷

۹۲/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ ویلا ( استاد نجات الهی ) ـ کوچه افشین پلاک ۱۸

۳ـ۸۸۸۰۶۱۰۲ت

۸۹۰۶۶۲۳ ف

۱۰۵ حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی میردامادی

۱/۱۲/۷۷

۹۳/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ بین خیابان سپهبد قرنی و استاد نجات الهی خیابان سمیه ـ پلاک ۱۸۰

۶۴۶۸۶۸۴

۸۸۹۸۱۵۶ ف

۱۰۶ حزب اسلامی رفاه کارگران سرافراز

۲۵/۵/۷۸

۱۰۰/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان سرهنگ سخایی ـ پلاک ۶۶

۶۷۳۴۸۳

۶۷۱۰۳۷۸

۱۰۷ حزب کارگزاران سازندگی ایران کرباسچی

۲۵/۵/۷۸

۱۰۲/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از تقاطع دکتر بهشتی ـ خ مستوفی ـ شماره ۲/۳۷ـ پلاک ۱۰۲۰ ۵ـ۸۷۲۲۲۹۰
۱۰۸ حزب سعادت ایران محمدی

۳۰/۲/۷۸

۱۰۴/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان فاطمی ـ مقابل وزارت کشور ـ ساختمان ۷۲

۵۱۸۳۵۳۴۱

۷۱۸۶۶۹ ف

۱۰۹ حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی
۱۱۰ حزب جوانان ایران اسلامی علیخانی سایت

سایت

۱۰/۸/۷۸

۱۱۰/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان چیذر ـ کوی عسگری ـ کوچه گلفام پلاک ۱۱ صندوق پستی ۳۴۸/۱۹۵۷۵

۲۲۰۱۷۶۰

۰۹۱۲۱۱۲۶۹۷۹

۱۱۱ حزب مردم سالاری کواکبیان

۱۰/۸/۷۸

۱۱۲/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان طالقانی ـ بین خ حافظ و ولی عصر روبروی بنیاد شهید بن بست کاشفی ـ پلاک ۱۲۷ ۵ ـ۶۴۸۵۸۵۱
۱۱۲ حزب اعتدال و توسعه نوبخت حقیقی

۲۸/۷/۸۰

۱۸۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ بالاتر از خیابان ولی عصر ـ روبروی سینما استقلال خیابان شهامتی ـ پلاک ۱۰

۲ـ۸۸۰۹۹۶۱

۸۹۰۸۹۸۹

۱۱۳ حزب میهن اسلامی اسلام پرست

۲۴/۷/۷۹

۱۳۳/۴۲/۱/الف

تهران ـ میدان گلها ـ ضلع جنوبی ـ کوچه هشتم پلاک ۲۳

۸۹۰۳۴۶۴ت

۸۹۰۴۳۵۷ ف

۱۱۴ حزب سبز کنعانی مقدم

۲۱/۹/۷۹

۱۱۹/۴۳/۱/الف

تهران ـ صندوق پستی ۱۷۶۱ـ۱۴۵۶۵

۸۸۰۷۵۳۳۹ف

۸۸۰۸۵۳۴۴۸ ت

۱۱۵ حزب اراده ملّت حکیمی پور

۷/۸/۷۹

۱۳۴/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان انقلاب ـ جنب سینما سپیده ـ کوچه اسکوـ پ ۱۶ـ واحد ۳

۶۴۶۰۸۳۸

۱۱۶ حزب اسلامی کشاورز شریفی

۲۸/۸/۷۹

۱۳۲/۴۳/۱/الف

تهران ـ وزارت کشاورزی ـ طبقه ۱۱ ـ تشکیلات آقای زوراه

۸۰۹۱۴۰۳

۸۸۸۸۵۰۷۸

۱۱۷ حزب توسعه پایدار کشاورزی ایران علوی راد

/۱۱/۷۹

۱۳۹/۴۶/۱/الف

تهران ـ خ  ولی عصر شمالی ـ تقاطع بزرگراه چمران ـ کوچه زهره ـ پلاک ۳۵

۲۰۵۲۲۹۳ ت

۲۰۱۱۱۵۸ ف

۱۱۸ حزب مستقل کار عبادی

۲۴/۱۰/۷۹

۱۳۵/۴۳/۱/الف

تهران ـ بزرگراه جناح ـ سی متری گلها ـ سی متری شقایق  پلاک ۷۳ ۴۲۰۱۱۴۲ تلفکس
۱۱۹ حزب آزادی محتشمی سایت

سایت

۱۳/۱۲/۷۹

۱۳۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان جمالزاده ـ بالاتر از چهارراه نصرت ـ نبش خ قدر ـ پلاک ۱۷۵ ـ زنگ دوم

۶۹۲۸۶۳۶

۶۹۳۹۳۹۳ ف

۱۲۰ حزب عدالت

۲۸/۱۲/۷۹

۱۴۲/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان فاطمی غربی ـ خیابان سیدهت ـ کوچه عقاقیها پلاک ۲۳ ـ طبقه دوم

۸۹۵۱۶۷۷

۸۹۵۴۷۹۹

۱۲۱ حزب وحدت ملی برزگر

۲۷/۵/۸۰

۱۷۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ خ فلسطین شمالی ـ  پلاک۴۷ـ واحد ۲۷

۸۸۹۰۰۸۴۳

۸۸۷۹۷۹۴۴

۱۲۲ حزب وفاق ایران حسینی سایت

۱۰/۶/۸۰

۱۶۴/۴۳/۱/الف

قم ـ خیابان آیت الله مرعشی ـ کوچه شماره ۲ بن بست ۲ ـ پ۲۶

۲۹۳۲۳۳۹ـ۰۲۵۱ت

۷۸۳۳۷۸۰ ف

۱۲۳ حزب مؤتلفه اسلامی حبیبی سایت

سایت

تهران ـ خیابان هفت تیـرـ خ خـردمند جنـوبی پلاک ۲۸

۴-۸۸۸۲۲۹۲۳

۵ـ۸۸۲۲۹۲۳

۱۲۴ حزب عدالتخواه نقی زاده

۱۶/۴/۸۰

۱۵۲/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان ولنجک ـ خ هجدهم ـ بن بست اول طرح و برنامه ریزی ـ زیرزمین

۷۶۰۶۹۷۸

۶۰۰۳۲۰۶

۱۲۵ حزب اصلاحات مدنی ایران اسلامی محمودوند

۳/۹/۸۰

۱۷۶/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان پیروزی ـ خیابان شکوفه ـ خ جابری ـ بلوار نیک نام ـ کوچه تقوی ـ پلاک ۵

۳۳۷۸۸۵۷۰

۱۲۶ حزب مردم مسلمان ایران
۱۲۷ حزب رفاه ملت ایران

۲۵/۳/۸۱

۱۹۱/۴۳/۱/الف

علی محمدزاده تهران ـ خیابان ستارخان ـ مجتمع مسکونی ستارخان ـ برج اول ـ طبقه ۶ـ پلاک ۳۲ ۴۴۸۱۷۱۱۵۸ ت ف
۱۲۸ حزب ترقی آذرباد

۱۰/۱۲/۸

۲۰۱/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ شماره ۱  طبقه دوم

۸۳۱۰۸۸۰

۸۸۳۴۳۴۰

۱۲۹ حزب پاک ایران اسماعیل زاده

۱۲/۸/۸۰

۱۶۶/۴۳/۱/الف

تهران ـ خ دولت ـ سه راه نشاط ـ خ اخلاقی ـ انتهای مطلبی نژاد ـ تقاطع قاسمی ـ نبش مازندرانی ـ پ ۲۲

۲۲۰۰۷۴۹۷

۲۲۵۳۵۵۵۱

۱۳۰ حزب جامعه مدنی اسلامی استان همدان مجاهد

۱۰/۸/۷۸

۱۰۵/۱/۴۳/الف

همدان ـ خیابان خواجه رشید ـ کوچه مشهور به امام جمعه مقابل دبستان رشد ـ پلاک ۹ ـ طبقه ۱۳

۲۵۲۷۹۷۰ ت

۲۶۲۲۶۷۶ ف

۱۳۱ حزب پیشگامان توسعه مهدوی نیا

۷/۱۲/۷۸

۱۲۰/۱/۴۳/الف

بناب ـ فرمانداری بناب ـ میدان تأمین اجتماعی ۷۲۳۵۰۶۶ـ۰۴۱۲
۱۳۲ حزب وحدت ایران اسلامی محبی

۲۳/۱۰/۷۹

۱۴۱/۴۳/۱/الف

گیلان ـ شهرستان صومعه سرا ـ گلشهر ـ کوچه بنفشه ۸ پلاک ۹

۰۱۸۲۳۲۲۵۲۵۴

۰۹۱۱۱۳۲۷۴۴۰

۱۳۳ حزب توسعه کرمانشاه حسنعلی مهدوی

۲۵/۱/۸۰

۱۵۹/۴۳/۱/الف

کرمانشاه ـ میدان جهاد ـ ساختمان معلمین ـ طبقه ۲

۸۳۵۷۶۷۴ ـ۰۸۳۱

۸۴۵۷۶۷۴

۱۳۴ حزب مشارکتهای مردمی گیلان خانم  مدارائی

۱۹/۱۲/۸۱

۲۰۰/۴۳/۱/الف

رشت ـ چهارراه حشمت ـ کوی بیاتی ـ انتهای کوچه ۹ جهاد دانشگاهی ـ پلاک ۲۷

۶۶۶۷۷۱ـ۰۱۳۱

۶۶۶۷۵۷۱ـ۰۱۳۱

۱۳۵ حزب اتحاد ملی صفرپور سایت

۱۹/۵/۸۱

۱۸۸/۴۳/۱/الف

آمل ـ خ امام رضا ـ روبروی رضوان سی و سوم ـ صندوق پستی ۵۵۶ـ۴۶۱۳۵

۳۲۳۶۲۴۹

۳۲۴۳۸۰۳ـ۰۱۲۱

۱۳۶ حزب حماسه سازان دوم خرداد کرمان کامیاب مقدس

۲/۶/۸۱

۱۹۰/۴۳/۱/الف

کرمان ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ چهارراه شفاـ ساختمان ۱۰۱ ـ طبقه اول ۲۱۳۶۷۵
۱۳۷ حزب استقلال ایران فاطمی

۱/۱۱/۷۸

۱۱۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ م انقلاب ـ ضلع جنوب غربی ـ خ هراتی ـ شماره ۱۵۶۰ ـ طبقه اول

۴۴۲۵۰۶۶۶

۰۹۱۲۱۷۷۸۷۸۴

۱۳۸ حزب جوان آئین پرست

۷/۳/۸۵

۲۳۱/۴۳/۱/الف

تهران ـ شهرک غرب ـ خیابان ایران زمین ـ خ گلستان ـ پلاک ۳۱ ـ شرکت دانا
۱۳۹ حزب اسلامی اعتلای استان لرستان رشنوایی

۲۳/۱۲/۸۲

۲۱۶/۴۳/۱/الف

خرم آباد ـ چهارراه بانک ـ پاساژ ایران ـ دفتر مؤسسه خرم گستر ۲۲۰۰۷۴۸
۱۴۰ حزب آئین مردم جلالی

۱۹/۲/۸۳

۲۱۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ خ دکتر فاطمی ـ بین خ معیدی و پروین اعتصامی پلاک ۱۷۳ ـ طبقه اول

۴۴۱۲۰۸۰۴۱

۶۶۷۴۷۵۲۴

۱۴۱ حزب اعتماد ملی کروبی سایت

۲۵/۴/۸۵

۲۳۲/۴۳/۱/الف

تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار فرحزادی ـ بلوار ایوانک شرقی ـ خ زرافشان شمالی ـ کوچه ۲ ـ پ ۱۵۴۵

۸۸۳۷۳۳۰۵

۸۸۳۷۳۳۰۷ ف

۱۴۲ حزب  نیک اندیشان ایران اسلامی نیکی ملکی

۲۹/۸/۸۵

۲۴۰/۴۳/،/الف

تهران ـ شهید بهشتی ـ پاکستان کوی شهید ساوجی نیا( کوی ۸) پ ۴ واحد ۱
۱۴۳ حزب ثقلین طرفی

۲۹/۸/۸۵

۲۴۳/۴۳/،/الف

اهواز ـ گلستان ـ سعدی ۱۱۸ دستگاه ـ خیابان اول ـ ‌پ ۶۵

۳۳۴۵۹۶۴ـ۰۶۱۱

۳۳۲۶۸۷۵

۱۴۴ * حزب زنان جمهوری اسلامی ۸/۸/۸۵
۱۴۵ * حزب نواندیشان ایران اسلامی ۸/۸/۸۵
۱۴۶ * حزب ایران سرفراز ۱۵/۸/۸۵
۱۴۷ * حزب منادیان وحدت ۸/۴/۸۱
۱۴۸ * حزب مهر میهن ۱۵/۹/۸۲
۱۴۹ * حزب زنان ایران ۱۳/۱۰/۸۲
۱۵۰ خانه کارگر محجوب

۱۵/۱۰/۷۰

۲۲/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان ابوریحان ـ چهارراه شهید روانمهر پلاک ۶۹ـ۶۷

۶۶۴۰۲۴۴۰

۱ـ۶۶۴۹۸۰۶۰

۱۵۱ خانه کشاورز کلانتری

۵/۶/۷۹

۱۳۲/۴۳/۱/الف

تهران ـ بزرگراه کردستان ـ خیابان ۳۳ ـ پلاک ۴۸ ـ طبقه چهارم

۲ـ۸۸۶۳۹۰۶۱

۸۸۶۳۹۰۶۰ ف

۱۵۲ خانه فرهنگیان ( معلمان ) ایران مسعودی نسب

۵/۶/۸۰

۱۸۱/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان جمهوری ـ روبروی فخر رازی بین بانک تجارت و صادرات ـ طبقه سوم پ ۳۴۲

۶۶۴۱۴۹۲۹  ت ف

۱۵۳ خانه پرستار شریفی مقدم

۲۵/۳/۸۱

۱۸۴/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان آزادی ـ خیابان جمالزاده جنوبی ـ کوچه دانشور پلاک ۷ ـ واحد ۷

۶۶۵۹۲۳۸

۱۵۴ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران سلامتی سایت

۱۰/۷/۷۰

۲۴/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ نرسیده به م ولی عصر ـ کوچه ولدی ـ پلاک ۷  ـ طبقه ۳

۸۸۹۴۶۶۲۵ ف

۸ـ۸۸۹۴۶۶۲۶

۱۵۵ سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی فایضی

۸/۱۱/۷۹

۱۴۳/۴۳/۱/الف

اصفهان ـ خیابان سجاد ـ جنب بانک کشاورزی ـ صندوق پستی ۱۴۱/۸۱۷۴۵

۵۱۹۵۰۸

۴۵۱۱۳۱

۱۵۶ سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوارتحکیم وحدت ) موسوی خوئینی

۱۰/۶/۸۰

۱۷۲/۴۳/۱/الف

تهران ـ خ خواجه نصیرالدین طوسی ـ نرسیده به عشرت آباد جنب بانک ملی ـ پ ۲۰۱ طبقه ۴

۵ـ۷۷۶۳۲۴۳

۶۴۰۷۲۱۴

۱۵۷ سازمان معلمان ایران هاشمی

۱۰/۱۰/۷۹

۱۵۱/۴۳/۱/الف

تهران ـ میدان انقلاب ـ خیابان آزادی ـ خیابان اوستا ـ پلاک ۵۱ واحد زیرزمین

۶۶۹۳۳۱۴۱

۶۶۹۱۴۱۲۸

۱۵۸ سازمان دفاع از منافع ملی ایران
۱۵۹ سازمان رهروان فردا استان خوزستان نادری

۱۷/۱۲/۸۱

۲۰۳/۴۳/۱/الف

مسجد سلیمان ـ پانسیون خیام ـ ۶۰ دستگاه ـ لین سوم منزل مرادی ـ ۵۷ ـ واحد ۷

۲۲۲۵۳۲۱ـ۰۶۸۱

۴۲۰۶۲۴۰ تهران

۱۶۰ سازمان دانشجویان و دانش آموختگان استان خوزستان روزبه کردونی

۱۰/۸/۸۲

۲۱۸/۴۳/۱/الف

اهواز ـ کیانپارس ـ فلکه دوم ساختمان پلاش آبادی ـ طبقه ۲ ۳۳۳۶۵۹۵ـ۰۶۱۱
۱۶۱ سازمان توسعه سازندگی ایران اسلامی ـ استان تهران هادی دیلمقانی سایت

۱۵/۶/۸۴

۲۲۹/۴۳/۱/الف

تهران ـ پایین تر از م فلسطین ـ نبش بزرگمهرـ ساختمان ۱۴۱ـ ط اول ـ واحد ۱۳ . ص پ  ۶۴۷۷-۱۴۱۵۵

۷۷۳۲۹۶۶۵ ف

۰۹۱۲۱۵۷۶۴۸۵

۱۶۲ * سازمان دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی استان خراسان ۱۹/۲/۸۳
۱۶۳ کانون اسلامی استادان دانشگاه تهران شیوا

۵/۹/۷۷

۶۹/۱-۴۲/الف

تهران ـ خ شهید مطهری ـ روبروی میر عماد ـ پ ۲۳۸ـ ط ۹ ـ دکتر شیوا    ص پ ۳۹۴۹/۱۵۸۷۵ ۷-۸۸۸۳۰۰۰۴
۱۶۴ کانون فارغ التحصیلان شبه قاره هند زمانی

۱/۱۲/۶۸

۱۷/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ کارگر شمالی ـ مقابل دانشکده اقتصاد (ساختمان سابق نمایندگان) ـ شماره ۴۶۱ـ ط ۵ ـ واحد ۳۴

۸۸۵۵۳۳۶۱ ت

۸۸۰۲۵۱۴۱ ف

۱۶۵ کانون اسلامی مهندسین مهر عبدالهی

۲۱/۹/۶۹

۱۹/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان سهروردی ‌ـ کوچه نیکان ـ پ ۴ ط ۳ ۸۸۴۵۱۰۶۰ ت ف
۱۶۶ کانون فارغ التحصیلان آذربایجان غربی اسلامی تبار

۲۰/۱۲/۷۶

۵۱/۱ـ۴۲/الف

صندوق پستی ۵۷۴۵/۱۴۱۵۵

۸۶۳۹۲۰۹

۰۹۱۲۱۰۴۴۳۹۴

۱۶۷ کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ناصری

۱۸/۸/۷۷

۶۴/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ بهارستان ـ خ صفی علیشاه ـ سازمان مدیریت

۳۳۲۷۲۳۱۲

۳۳۹۰۲۰۴۷

۱۶۸ کانون تربیت اسلامی

۵/۱۱/۷۷

۸۵/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ میدان فردوسی ـ کوچه ضرابی ـ ساختمان صفا طبقه ۵ واحد ۲۱ ـ پ ۱۱۳

۶۷۳۶۶۴۷

۶۶۷۰۰۲۸۱

۱۶۹ کانون اسلامی قضات میرزابیگی

۱/۱۲/۷۷

۹۴/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ میدان فردوسی ـ خیابان شهید موسوی ـ روبروی سازمان بازرسی ـ خ محمدآقا ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه ۱

۸۸۱۱۲۴۸ ت

۸۸۱۱۲۴۹ ف

۱۷۰ کانون همبستگی فرهنگیان ایران فائضی

۱۵/۲/۷۸

۹۷/۱ـ۴۲/الف

شهر ری ـ جاده قم ـ اول خ شهید غیبی ـ پ ۱۱ طبقه همکف  واحد ۱ دفتر ۲۶

۵۵۹۵۷۰۸۱ ف

۵۵۹۵۷۰۸۱ ت

۱۷۱ کانون اسلامی دانش آموختگان عضو سابق اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا صالحی سایت

۱۰/۸/۷۸

۱۰۸/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان یکم دریانو جنب مسجد النبی پ ۱۰۵

۶۵۱۵۲۳۸ ت

۶۵۱۶۹۱۷ ف

۱۷۲ کانون اسلامی فارغ التحصیلان حقوق نصیری

۱۰/۸/۷۸

۱۱۴/۱ـ۴۳/الف

تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان سرهنگ سخایی پلاک ۶۶ طبقه ۱

۶۶۷۳۴۹۵۸

۶۶۷۱۰۳۷۸

۱۷۳ کانون تبادل اطلاعات زنان نصیریان

۱۰/۶/۸۰

۱۶۴/۴۳/۱/الف

مشهد

۷۰۱۴۲۷۷

۶۷۰۱۷۱۳

۱۷۴ کانون دانشجویان و دانش آموختگان بوشهر حق شناس

۱۰/۶/۸۰

۱۶۲/۴۳/۱/الف

تهران ـ میدان راه آهن ـ خیابان وحدت اسلامی کوچه اشجعی کوچه کلامی ـ پلاک ۱۸
۱۷۵ کانون هنرمندان و نویسندگان مسلمان ستاریان

۱۲/۴/۶۸

۱۴/۱/۴۲/الف

تهران ـ خیابان ملاصدرا ـ چهار باغ شمالی ـ بن بست یکم شماره ۱۱ ۰۹۱۲۱۰۱۶۹۷۱
۱۷۶ کانون ولی عصر مرحوم جنتی ( جدید معرفی نشده است )

۲۱/۱/۷۰

۲۱/۱/۴۲/الف

کرج ـ بلوار طالقانی جنوبی ـ خیابان قیام یارزندی جنب مسجد امام حسن عسگری ۲۷۱۹۲۸۵
۱۷۷ کانون اسلامی دانشگاهیان خراسان ابوالبشری

۱۰/۷/۷۲

۳۸/۱/۴۲/الف

مشهد ـ خیابان قاسم آباد ـ چهارراه ورزش ـ نبش شاهد ۲۴ پلاک ۸۷

۶۶۱۳۵۱۰

۰۹۱۵۱۱۱۰۹۳۹

۱۷۸ کانون اسلامی مدرسان مراکز تربیت معلم وحدت نیا

۲۵/۱۰/۷۷

۸۰/۱/۴۲/الف

تهران ـ خیابان هدایت ـ نرسیده به دروازه شمیران  کوچه مالک ـ پلاک ۳۴ ۷۷۵۳۵۵۷۴
۱۷۹ کانون مهستان پورنامداری

۲۸/۱۰/۸۳

۲۲۴/۴۳/۱/الف

تهران ـ میدان ولی عصر ـ خیابان شهید رحمتی ـ پلاک ۱۵ داروسازی اکسیر ۰۹۱۲۳۰۰۱۲۸۶
۱۸۰ کانون فرهنگی میثاق شهداء خانم علوی

۵/۳/۷۸

۹۸/۱/۴۲/الف

مشهد ـ میدان ده دی ـ خیابان رازی ـ رازی ۸ ـ پلاک ۶۸ ۸۵۴۸۵۵
۱۸۱ کانون همبستگی دانشجویان و فارغ التحصیلان شریف

۱۰/۸/۷۸

۱۱۱/۱/۴۳/الف

اسلامشهر ـ خ آیت الله کاشانی ـ کوچه شایان۱۲ پلاک ۱۵

۰۹۱۲۱۳۲۱۹۰۲

۰۲۲۸۲۲۳۵۱۸۱

۱۸۲ کانون فارغ التحصیلان و دانشجویان استان تهران و فیروزکوه زیاری

۲۵/۱/۸۰

۱۵۴/۴۳/۱/الف

فیروزکوه ـ خیابان ۴۵ متری
۱۸۳ کانون اسلامی بانوان خراسان

۱۰/۶/۸۰

۱۶۳/۴۳/۱/الف

مشهد ـ میدان شهداـ توحید ۴ـ دست راست درب دوم
۱۸۴ کانون دانشجویان و دانش آموختگان مستقل قزوین کارگر

۳۰/۹/۸۰

۱۷۵/۴۳/۱/الف

میدان قزوین ـ خیابان قزوین ـ شرکت دخانیات ایران ـ حوزه ریاست ۰۹۱۱۳۷۱۵۴۸۲
۱۸۵ کانون جوان چهارمحال بختیاری درخشان

۱/۱۰/۸۰

۱۸۶/۴۳/۱/الف

بروجن ـ میدان شهرداری ـ ساختمان شهرداری سابق ـ کانون جوان بروجن ۴۲۲۳۵۷۷ـ۰۳۸۲
۱۸۶ کانون زرین دشت ولایتی

۲۴/۱/۸۱

۱۸۰/۴۳/۱/الف

۱۸۷ کانون دانشجویان و دانش آموختگان استان ایلام محمدی

۱۴/۲/۸۱

۱۸۲/۴۳/۱/الف

۸۸۰۸۴۳۷

۸۸۰۸۳۳۱

۱۸۸ کانون ندای همبستگی اصفهان قیصری

۱۴/۲/۸۱

۱۸۵/۴۳/۱/الف

خوانسار ـ خیابان امام ـ مجتمع تجاری خاتم الانبیاء ـ طبقه دوم پ ۱۳۸

۲۲۲۲۹۸۴ـ۰۳۷۱

۲۲۲۲۸۲۴ ف

۱۸۹ کانون اسلامی دانش آموختگان و دانشجویان خراسان ابوالبشری

۱۹/۵/۸۱

۱۹۴/۴۳/۱/الف

۱۹۰ کانون پزشکان استان زنجان منصوری

۳۰/۹/۸۲

۲۱۲/۴۳/۱/الف

۱۹۱ کانون فرهنگیان استان گیلان

اللهی

بریرانی

۱۴/۷/۸۳

۲۲۱/۴۳/۱/الف

رشت ـ خ آیت اله طالقانی ـ بعد از سه راه معلم ـ پلاک ۵۳۳
۱۹۲ کانون دانشجویان و دانش آموختگان استان اردبیل عاملی ـ وثوقی

۲۰/۸/۸۳

۲۲۲/۴۳/۱/الف

اردبیل ـ خ انقلاب ـ کوچه آیت اله طالقانی
۱۹۳ کانون زندانیان سیاسی مسلمان دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علی حسینی

۱۸/۱۲/۷۷

۹۵/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ وصال شیرازی ـ روبروی صندوق تعاون بن بست قائمی پ۱۲۰ـ ص ق ۶۵۱۵ ـ ۱۴۱۵۵ ۸۹۵۰۶۰۱
۱۹۴ کانون دانشگاهیان ایران اسلامی

۱۷/۵/۸۴

۲۲۷/۴۳/۱/الف

۸۸۹۶۰۳۶۸
۱۹۵ کانون دانش آموختگان دانشگاههای تبریز علیپور

۲۲/۵/۸۴

۲۲۸/۴۳/،/الف

تهران ـ صندوق پستی ۴۳۹ـ۱۴۱۵۵
۱۹۶ * کانون اسلامی سازندگان فردای بهتر ۱۲/۸/۸۰
۱۹۷ * کانون فرهنگ و توسعه مازندران ۲۰/۱۱/۸۰
۱۹۸ مجمع گفتمان اصلاح شکری

۲۶/۱۱/۸۱

۱۹۸/۴۳/۱/الف

زنجان ـ شهرک آزادگان ـ خیابان اسفند ـ پلاک ۳۹۷۱
۱۹۹ مجمع روحانیون مبارز خوئینی ها سایت

۱۲/۴/۶۸

۱۲/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ اتوبان صدر ـ بلوار کاوه شمالی ـ خیابان روشنائی ـ خیابان بهار شمالی ـ پلاک ۲۳ ۲۲۲۳۰۹۱۴
۲۰۰ مجمع نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی رحمانی خلیلی

۱۲/۳/۷۷

۵۸/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان امام خمینی ـ بعد از مجلس قدیم ـ کوچه صابری پلاک ۲۰‌ـ دومین درب دست چپ

۶۶۴۸۱۲۹۵

۰۹۱۲۱۹۹۳۹۴۴

۲۰۱ مجمع اسلامی کارمندان خط امام توحیدلو

۱۸/۸/۷۷

۶۶/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ اتوبان اشرفی اصفهانی ـ نرسیده به فلکه پونک ـ گلزار دوم ـ پ ۳۰

۴۴۴۲۱۲۸۳

۶۶۴۲۶۴۰۰

۲۰۲ مجمع نیروهای خط امام هادی  خامنه ای

۲۰/۸/۷۷

۶۸/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ  خ ولی عصر ـ خ ـ عباسپور ـ خ برادران ـ کوی شهروز پ ۳۴

۸ـ۸۸۳۰۰۳۹۶

۸۸۳۰۰۳۰۲

۲۰۳ مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی مشفق

۵/۹/۷۷

۷۱/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خ انقلاب ـ خ دانشگاه ـ شهدای ژاندارمری نرسیده به ابوریحان ـ پلاک ۹۵

۶۶۴۰۰۶۱۱

۶۶۹۶۹۷۱۶

۲۰۴ مجمع فارغ التحصیلان دانشگاه ابوریحان بیرونی جاریانی

۵/۱۱/۷۷

۸۴/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ خیابان پونک ـ انتهای اشرفی اصفهانی ـ شهرک نیروی هوایی ـ لاله ۷ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه ۲

۴۸۱۲۸۰۸ت

۴۸۲۹۸۲۸ف

۲۰۵ مجمع مشارکت اسلامی جوانان خدا قلی زاده

۲۲/۲/۸۰

۱۴۰/۴۳/۱/الف

کرج ـ خیابان ۴۵ متری گلشهر ـ پ ۵۲۵

۵۹۱۹۹۸۱ ت

۳۴۰۴۸۵۵ ف

۲۰۶ مجمع جانبازان انقلاب اسلامی تابیده چی

۱۱/۱۲/۷۹

۱۳۶/۴۳/۱/الف

تهران ـ خ شریعتی ـ جنب مسجد قلهک ـ مجتمع فرهنگ ـ ط ۳ واحد ۹

۲۶۱۲۵۷۹

۷۵۲۸۲۱۴

۲۰۷ مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم موسوی تبریزی

۱۰/۶/۸۰

۱۵۰/۴۳/۱/الف

قم ـ خیابان شهدا ـ کوچه ۳۹ـ پ ۲۹

۷۷۳۲۲۰۹ت

۷۷۴۶۶۲۲ف

۲۰۸ مجمع طلاب خط امام ( ره ) اکبرین

۳/۹/۸۰

۱۴۷/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان فاطمی ـ بعد از جمالزاده ـ پ ۲/۳۰۰

۶۶۹۱۲۲۲۰

۶۶۴۳۰۶۷۶

۲۰۹ مجمع متخصصین ایران نصیری زاده سایت

۲۰/۱۱/۸۰

۱۷۰/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان ولی عصر ـ نرسیده به م تجریش ‌ خ ۱۸۰۱ ط ۴

۲۴۰۲۹۷۹

۲۴۲۵۵۱۱

۲۱۰ مجمع دانشگاهیان استان گلستان مؤمنی

۱۵/۱۲/۷۷

۱۰۱/۱/۴۳/الف

گرگان ـ خ بهشتی ـ دانشگاه علوم کشاورزی ـ ش ۲ طبقه ۴  ـ اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر

۲۲۵۱۲۶۴

۲۲۴۵۸۸۳

۲۱۱ مجمع اسلامی فرهنگیان کرمان تقی زاده

۱۰/۸/۷۸

۱۰۷/۱/۴۳/الف

کرمان ـ بلوار مفتح ـ خ۱۱ـ کوچه دوم ـ سمت راست درب اول شمالی ـ نخعی مقدم

۰۳۴۱۲۰۶۰۸

۰۹۱۳۳۴۳۶۷۵۰

۲۱۲ مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان مدبری فر

۸/۱۰/۷۸

۱۱۳/۱/۴۳/الف

رشت ـ بلوار شهید بهشتی ـ پارک دانشجو ـ جنب دانشکده پرستاری ـ قرائت خانه عمومی

۰۱۳۱۵۵۲۵۴۴۸

۰۱۳۱۳۲۲۸۱۳۳

۲۱۳ مجمع المحسنین یزد محتشمی

۱۱/۴/۷۹

۱۴۵/۱/۴۳/الف

یزد ـ خیابان قیام ـ کوچه شاطریه ـ مسجد قیام ۰۹۱۶۳۵۱۵۱۵۸
۲۱۴ مجمع اسلامی پزشکان فارس اسدی لاری

۱۴/۱۲/۷۸

۱۲۱/۴۳/۱/الف

شیراز ـ بلوار چمران ـ روبروی استخر انقلاب ـ نبش کوچه ۷ـ پلاک ۲۵۳ ـ طبقه سوم

۶۲۷۵۳۱۵

۰۹۱۷۱۸۱۴۵۰۱

۲۱۵ مجمع عاشقان ولایت معنوی

۷/۸/۷۹

۱۳۲/۴۳/۱/الف

مازندران

۳۲۳۴۲

۶۵۹۵۱ـ۰۱۵۱

۲۱۶ مجمع الابرار یزد محتشم نیا

۲۶/۱/۸۰

۱۵۸/۴۳/۱/الف

یزد ـ بلوار هفده شهریور ـ خیابان  شهید صدرـ کوچه شفاعت پلاک ۱۷ ۰۹۱۳۱۵۴۵۶۳۶
۲۱۷ مجمع سیاسی اجتماعی شاخه زیتون رضایی

۳۰/۴/۸۰

۱۶۵/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان شهید مطهری ـ خیابان قائم مقام جنوبی پلاک ۱۶۸ ـ طبقه ۲

۸۸۲۷۱۶۹ف

۸۸۴۲۲۹۸ت

۲۱۸ مجمع اسلامی اصناف خراسان نیکوکاران

۱۲/۸/۸۰

۱۶۹/۴۳/۱/الف

مشهد ـ خیابان ایکو ـ جنب پمپ بنزین ـ مجتمع تجارتی صفا آباد ـ طبقه سوم ۸۴۰۷۳۰۳
۲۱۹ مجمع اسلامی فرهیختگان فصیحی

۳/۹/۸۰

۱۹۱/۴۳/۱/الف

پارس آباد مغان ـ محله کود شیمیایی ـ کوچه جهارم سمت راست ـ منزل فصیحی ۷۲۸۴۱۸۲ـ ۰۴۵۲
۲۲۰ مجمع دانشجویان و دانش آموختگان گلستان تبرائی

۲۳/۱۰/۸۰

۱۹۵/۴۳/۱/الف

۵۴۱۰۰۷۱

۰۹۱۲۲۱۷۴۵۶۶

۲۲۱ مجمع دانشگاهیان و فرهنگیان زنجان عباسی

۱۹/۵/۸۱

۱۹۲/۴۳/۱/الف

زنجان ـ خیابان فاتح ـ خ ده متری سوم ـ پلاک ۲۸۰۱ ۵۳۵۱۵۶ـ۰۲۴۱
۲۲۲ مجمع دانشجویان و فارغ التحصیلان گیلانی روحی

۳۰/۱۰/۷۷

۸۱/۱/۴۲/الف

تهران ـ خ طالقانی ـ نرسیده به خ قدس ـ ساختمان شماره ۱۱۹ ط ۶ـ واحد ۲۱

۸۸۹۳۶۹۴۵

۸۸۸۹۴۰۶۸

۲۲۳ مجمع دانشجویان و فارغ التحصیلان یزدی کافی

۳۰/۱۱/۷۷

۸۸/۱ـ۴۲/الف

یزد ـ خ آیت اله کاشانی ـ کوچه پشت پارک ـ کوچه آرش سمت راست منزل اول ( کافی )

۷۲۵۰۸۷۰ـ۰۳۵۱

۳۲۷۶۱ـ۰۳۵۱ ف

۲۲۴ مجمع فرهنگیان ایثارگر یزد رفوگر

۸/۴/۸۳

۲۲۰/۴۳۰/۱/الف

یزد ـ آزادشهر ـ فلکه دوم ـ خیابان ولایت ـ خیابان کوثر

۴۶۶۷۰

۸۲۶۷۸۳۰ـ۰۸۱

۲۲۵ مجمع دانشگاهیان استان هرمزگان ایمانی

۱۳/۲/۸۲

۲۰۷/۴۳/۱/الف

بنرعباس ـ نرسیده به میدان ۱۷ شهریور ـ روبروی مرکز سابق بهداشت استان
۲۲۶ مجمع دانشجویان و دانشگاهیان استان قزوین میرزائی ۲۱/۴/۸۲

۲۰۹/۴۳/۱/الف

آبیک ـ بلوار امام خمینی ـ مجتمع تجاری امیر ـ ط ۲

۲۸۲۶۵۲۲ـ۰۲۸۲

۲۸۹۳۵۵۶

۲۲۷ مجمع اسلامی کارکنان بانکها حکیم فعال

۲۵/۹/۸۲

۲۱۳/۴۳/۱/الف

تهران ـ خیابان استاد مطهری ـ خیابان یوسفیان ـ پلاک ۲۸/۱ـ واحد ۱۶

۰۹۱۲۲۰۰۹۰۴۷

۸۸۴۴۰۶۱۲

۲۲۸ مجمع طلاب ، دانشجویان و دانش آموختگان استان قزوین شیرمحمدی

۱۵/۹/۸۲

۲۱۵/۴۳/۱/الف

قزوین ـ خیابان غیاث آباد کمربندی ـ شهید مفتح کوچه ۱۴ پلاک ۶۰ ۳۶۶۹۹۵۰
۲۲۹ مجمع فرهنگیان ایران اسلامی کمیجانی

۲۴/۱۲/۸۲

۲۲۵/۴۳/۱/الف

تهران ـ خ نارمک ـ ۴۶ متری شرقی ـ خ مهر ـ پلاک ۱۰/۲

۷۷۹۲۹۱۱۳

۷۹۰۱۳۲۹

۲۳۰ مجمع اسلامی آرمان ملت ایران علایی نوین

۲۹/۸/۸۵

۲۴۱/۴۳/،/الف

تهران ـ‌خیابان فاطمی غربی ـ‌خیابان سیندخت جنوبی ـ‌کوچه منیژه ـ پ ۱۰ ـ واحد ۳

۰۹۱۲۲۰۵۶۱۱۶

۰۹۱۴۳۵۴۴۹۵۴

۲۳۱ مجمع اسلامی بانوان فاطمه کروبی سایت

۳۰/۹/۷۷

۷۳/۱ـ۴۲/الف

هران ـ میدان ونک ـ خ ملاصدرا ـ خ شیراز جنوبی ـ کوچه سرو ـ پلاک ۳۴
۲۳۲ مرکز اسلامی دانشگاهیان رضایی

۲/۲/۷۱

۲۸/۱ـ۴۲/الف

تهران ـ انتهای وزراء ـ بعد از خ ۳۷ ـ پلاک ۱۷۱ـ طبقه چهارم

۸۸۸۶۶۳۹

۸۲۷۳۳۴۸ ت

۲۳۳ * مجمع جوانان بام ایران ۲۰/۱۱/۸۰
۲۳۴ * مجمع فرهنگیان استان قم ۱۱/۳/۸۱
۲۳۵ * مجمع اسلامی الغدیر ۱۰/۳/۸۲
۲۳۶ * مجمع اسلامی دانش پژوهان ۲۰/۱۱/۸۰
۲۳۷ * مجمع طلاب و روحانیون خراسان ۲۷/۷/۸۰
۲۳۸ * مجمع استادان دانشگاهها ۳/۹/۸۰
۲۳۹ * مجمع وحدت ایران اسلامی ۱۱/۱۰/۸۵
۲۴۰ * مجمع مدافعان ارکان انقلاب اسلامی استان بوشهر ۵/۶/۷۹
تشکل های  فاقد پروانه رسمی ( به مرور اضافه می شود)
۱ جبهه اصلاحات حاجی
۲ حزب الله ایران خرازی سایت
۳ آبادگران جوان بیادی سایت
۴ اصولگرایان تحول خواه زاکانی سایت
۵ حامیان دولت اسلامی صیامی
۶ رایحه خوش  خدمت بذرپاش
۷ اصولگرایان اصلاح طلب رکنی سایت
برای تشکلهایی که با علامت ” * ” مشخص شده اند بدلایلی از جمله نقص پرونده ، عدم انجام اصلاحات اعلامی کمیسیون ماده ۱۰ ، اختلافات هیأت مؤسس یا عدم مراجعه مؤسسین و … پروانه فعالیت صادر نشده است که مؤسسین می توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده خود به اداره کل سیاسی وزارت کشور مراجعه نمایند