در این کلیپ که به طرز ماهرانه ای برش داده شده است حمید فرخ نژاد قصد دارد بگوید اگر صفحه اینستاگرام بنده از یک ملیون و چهارصد هزار نفر، هشتاد ملیون هم عضو شوند وقتی بخواهد موجب سلب آرامش من و خانواده ام شود آن را غیر فعال می کنم. متاسفانه به خاطر این کلیپ مونتاژ شده، سوء برداشت عجیبی در فضای مجازی بر علیه وی به راه افتاده است که فرسنگها از واقعیت موضوع فاصله دارد. انصاف داشته باشیم…

 

بخوانید:  جوآنا پالانی دختر دانشجویی در دانمارک یک کُرد ایرانی است که در سال 2014 در کنار کردهای سوریه جنگید و به گفته داعش، او 100 داعشی را کشته. داعش جایزه 1میلیون دلاری برای سر او تعیین کرده!