رییس پیشین خانه احزاب ایران: ملاقات چند چهره شاخص اصلاح طلبان با رئیس‌ جمهور، نقطه عطفی برای جریان‌ها سیاسی ایران است، اما حذف مستقلین واعتدالگرایان در اینگونه ملاقاتها بدبینی بزرگی را در برداشته و دارد.

🖊 دکتر قدرتعلی حشمتیان
دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران و رییس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران…

🔸اصلاح طلبان، مستقلین و اعتدالگرایان، اصولگرایان معتدل و همه مردمی که به آقای روحانی در دو دوره انتخابات رآی داده اند و از مواضع آقای رییس جمهور حمایت نموده و می نمایند، انتظار داشته و دارند تا حداقل در مورد ملاقات و مشاوره با صاحب نظران، آقای روحانی عدالت را رعایت کنند، هرچندکه ملاقات چند چهره شاخص سیاسی با رییس جمهور می‌تواند نقطه عطفی برای جریان‌ها سیاسی در ایران باشد، اما به لحاظ عدم توجه به جریانهای دیگر همراه این حرکت هم خود نوعی بی عدالتی بوده وهست.

🔹اگرچه مستقلین و اعتدالگرایان همواره ایفاگر یک تفکر نوین مستقل و معتدل و بدون وابستگی به دولتها، دربرگیرنده هویت اصلی نقش ملی بوده‌اند و در چارچوب منافع ملی حرکت کرده‌اند و شخص آقای روحانی هم بارها با افتخار خود را فرزند جریان مستقل اعتدال دانسته و مردم هم به درستی تشخیص داده‌اند در شرایط فعلی فقط این جریان مستقلین و اعتدالگرایان است، که میتواند ناجی باشد و اگر رییس جمهور و اطرافیان قدری موقعیت‌شناسی و دوراندیشی داشتند، حداقل یک سوم از افراد دعوت شده را به این جریان که حامیان اصلیش بوده وهستند اختصاص میداد.
🔸ممکن است حتی اختلاف نظرهایی بین هرسه جریان و سیاست‌های جاری دولت هم وجود داشته باشد اما آنچه مهم است، اینکه رییس جمهور نباید فقط یک جریان فکری را عقل کل وبقیه راهیچ فرض کند،وبهتر است، باقدری تامل همانند امام ورهبری .هچون پدری مهربان افراد شاخص هرسه جربان را برای ملاقاتها دعوت کنند.
❇️ بدون تردید این مشی می‌تواند یک الگو برای دیگر روسای قوا و نهادها، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی در ایران باشد، چون زمان فعلی زمان تفرق و تسویه حساب نیست بلکه زمان همکاری و همگرایی است.
🔹همه ما بخوبی می‌دانیم که هدف اعمال فشارهای خارجی ترامپ، ایجاد انشقاق درایران و القای ناکارآمدی و ناامیدی بین مردم است که نتیجه آن هم ایجاد شکاف و فاصله بین مردم و حاکمیت خواهد بود. بنابراین عقل و دین ومنطق توصیه می‌کنند که در چنین شرایطی همه وهمه مردم ازجمله اصولگرا واصلاح طلب ومستقلین واعتدالگرایان ودولت در کنار هم،،با کمک به یکدیگر شرایط را مدیریت و پشت سر بگذاریم.اما این بدان معنی نیست که برخی کوته فکران اطراف رییس جمهوربازهم ساز وجود فقط دوجریان درکشور رامطرح کنند وگاهی اصولگرایان وگاهی اصلاح طلبان را برای مشاور وهفکری دعوت ومستقلین واعتدالگرایان را نادیده بگیرند.اگردهها سال دیگرهم طول بکشد و سرکردگان دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب ویا بررخی نزدیکان با خودخواهی بخواهند، به دولتمردان به ویژه رییس جمهور القا نمایند که جریان سوم یعنی مستقلین و اعتدالگرایان رادر مدیریت کشور دخالت ندهندوبه یکه تازی های خود ادامه دهند.. مردم خوب کشورمان در مقابلشان خواهند ایستاد.
🔸حشمتیان درپایان گفت؛ این افراد مستقل و انسانهای معتدل هستند که به همه گروه‌های سیاسی این پیغام را داده اند تا در حمایت از مواضع و عملکردهای دولت پیشقدم شوند و به جای تمرکز بر اختلافات ،،در حوزه اشتراکات سرمایه‌گذاری کنند و با این حرکات ناشایست و حذف جریان معتدل و مستقل راه عدالت را نبندند که راه سعادت برای هر سه جریان در حمایت از نظام اسلامی، از همین مسیر است تا عادلانه باهم تفاهم وبرای نیل به کشوری آباد و آزاد همه باهم و در کنار هم باشیم.

بخوانید:  محمد هاشمی: اصلاح‌طلبان وارد مذاکره با رهبری شوند