بخوانید:  یک موشک هنگام حضور نتانیاهو به مناطق اشغالی بلندی های جولان اصابت کرد