جناب آقای فتح الله شیخی دولسگانی

خبر درگذشت مادر بزرگوار جنابعالی موجب تألم اینجانب شد. آن مرحومه با پروراندن فرزندی خلف چون شما عمر خویش را در جهت ثواب سپری نموده و همینک بهشت برین زیر قدم اوست. اینجانب این مصیبت را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای آن مرحومه از خداوند مسئلت دارم.

از طرف پایگاه خبری نمانامه

مطالب پیشنهادی:  وام مسکن جعاله برای زوج های تهرانی