پایگاه خبری نمانامه: تحریم نفتی  و حذف  نفت ایران از بازار جهانی  نگرانی در مورد افزایش قیمت نفت در بازار جهانی را به وجود آورده، اگر امریکا بتواند به تهدید خود مبنی بر رساندن درآمد نفت کشورمان به صفر تحقق بخشد، قیمت نفت در بازار جهانی  به بیش از ۱۰۰ دلار بعد از روز« ۴ نوامبر » یعنی زمان اجرایی شدن تحریم نفتی کشورمان  خواهد رسید .

باید توجه داشت که در شرایط جدید پیش رو  تنها ایران نیست که بازار نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وضعیت صنعت نفت کشور ونزوئلا، بحران در صنعت نفت لیبی و حتی مشکلات در مســیر انتقال نفت کشورهایی که در مسیر کشورهای بحران زده خاورمیانه قرار دارند، همگی می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

افزایش قیمت نفت یک بحران بزرگ اقتصادی در دنیا ایجاد خواهد کرد، زیرا هزینه تامین ســوخت و مواد اولیه در تمامی صنایع را افزایش می دهد و بحرانی را که به تازگی اقتصاد دنیا از آن رهیده، به یاد می آورد و شاید تکرار کند .

آمریکا به عنوان کشوری که با خروج از برجام و وضع تحریم های یکجانبه علیه ایران مقصر اصلی این بحران محسوب خواهد شد، در تلاش است تا از طرق دیگر مانع از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی شود.

افزایش تولید نفت «شیل » یکی از راهکارهای پیش روی امریکا است، در حالی  که ظرفیت تولید نفت «شــیل » نمی تواند کسری پیش رو در بازار نفت را جبران کند.

به همین دلیل است که دست به دامان کشورهای نفت خیز خاورمیانه شده که درخواست از عربستان برای افزایش حجم تولید و تامین نیاز بازار، اولین این سیاست ها به شمار می رود .

در عمل شاهد این مسئله هستیم که این کشور تاکنون تولیدش را افزایش نداده و تلاش آمریکا در خاورمیانه و شماری از کشورهای صنعتی بلا اثر بوده و نتوانسته اند  تا عربســتان را متقاعــد کنند با افزایــش حجم تولید و صــادرات نفت خود، کمبود نفت موجود در بــازار را جبران کند .

برخی از مشکلات فنی موجود در عربستان مانع از افزایش ۲ میلیون بشــکه ای تولید نفت در این کشور می شود و نقش عربستان در سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک )  و همسایگی با ایران که به هر حال می تواند عکس العمل هایی همراه بیاورد – در این میان  عامل بسیار مهمی در عدم تمایل این کشور برای همراهی با سیاست امریکا بنظر میرسد، هر چند  برخی دیگر از کارشناسان با توجه به گرمی رابطه عربســتان و آمریکا در مورد تلا ش عربستان برای همراه شــدن با سیاســت امریکا صحبت می کنند.

بنابراین اصلی ترین و مهمترین ســوالی که این روزها در میان کارشناسان بازار نفت پرســیده میشود این است که عربستان فارغ از تاملات ،چقدر می تواند حجم تولید نفت خود را افزایش دهد تا کسریهای موجود در بازار را جبران کند.

کسری هایی که عمدتا به دلیل تحریم نفتی پیش روی ایران و بحران اقتصادی در کشور ونزوئلا در بازار ایجاد خواهد شــد.

البته بحرانهای موجود در کشورهای لیبی و عراق و دیگر کشورهای صادرکننده نفت هم میتواند باعث کاهش عرضه در بازار شود ، ولی اصلی ترین چالش در بازار به دلیل وضعیت کشور ونزوئلا و ایران ایجاد خواهد شد.

عربستان نمیتواند با توجه به آنچه آمد ، تمامی کسری بازار نفــت را تامین کند و به همین دلیل نگرانی در مورد افزایش قیمت نفت در بازار جهانی کاملا منطقی است و این نگرانی برای کشورهای صنعتی که مصرف کننده اصلی نفت هستند بیشتر است.

این کشورها هرساله بخش زیادی از نفت و فراورده های نفتی را برای تامین سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی یا مواد اولیه مورد نیاز پالا  یشگاهها ی خود استفاده میکنند و به همین دلیل افزایش قیمت نفت میتواند زمینه ســاز تورم، کاهش ســودآوری فعالیتهای صنعتی و تولیدی ، در نهایت کاهش نرخ رشــد اقتصادی در این کشورها بشود.

باید به این نکته حساس اشــاره کرد که با پایان یافتن دوره رکود ، افزایش تقاضا وکاهش  عرضه نفت توسط کشورهای ایران ، ونزوئلا و لیبی ،فشار روی عربستان برای افزایش میزان عرضه نفت  الزاما ادامه خواهد داشت .

هدف اصلی ایالات متحده امریکاقطعا با همه ریسک پذیری «آقای ترامپ » رئیس جمهور بحث آفرین و ماجراجویش ،ممانعت از افزایش قیمت نفت و اثر منفی آن روی اقتصاد دنیا است .

ساده ترین راه یعنی  بالا بردن توان تولید عربستان بیش از یک میلیون بشکه در روز نسبت به حجم تولید روزانه این کشور بسادگی امکان پذیز نمیباشد  و  این کشورمتکی به ایالات متحده امریکا که توانسته با ثبات اقتصادی در چند ساله اخیربا همه بازی های سیاسی درونی – همراه باشد ، با همه تمایل به تنهایی نمیتواند بازارپر رونق اقتصادی جهانی  را ازنگرانی و التهاب کاهش تولید ، عرضه مناسب و کافی نفت ، همراه با افزایش قیمت این کالای استراتژیک بکاهد .

نا گفته نماند که  کشورمان با همه نا بسامانی های غیر قابل انکار در نبود هماهنگی  و وحدت، به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی که منافع ملی را تضعیف می نماید، از همه مهمتر افت وحشتناک ارزش پول رایج و تبعات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی عریان آن، بایستی با تجدید نطر در سیاستهای ارتباطی خود با کشورهای منطقه و دشمن پنداری، از فراهم سازی امکان مذاکره در نیویورک دریغ نورزند که با نرمش قهر مانانه و فراهم سازی  آرامش و آسایش ملت مطابقت دارد .

امکانات و توانمندی شیطان بزرگ با همه شعارها و به کار گرفتن احساسات آن هم با در پیش بودن ایام شهادت محرم ، قابل انکار نیست می توان با بصیرت بر مبنای تشخیص مصلحت نظام  از این  نگرانی ها کاست.