پایگاه خبری نمانامه:

احسان یارشاطر یک ایران‌شناس جهانی نام بود و به ایران‌شناسی خدمتی کلان کرد. فرزندی نداشت و ایرانیکا فرزند حقیقی‌اش بود. اول بار درست چهل سال پیش او را در لندن در خانه سیروس غنی دیدم.
مقاله کنتراکت در ایرانیکا را من به درخواست او نوشتم که به انگلیسی چاپ کرد. در نیویورک هم او را دیدم. در بعضی مسائل با او هم‌عقیده نبودم از جمله این که چون بهاییت را یک ایرانی آورده برای ایران از اسلام بهتر است. به قول قدما “إن الجواد قد یکبو”. بی تردید حسنات او به مراتب بیش از سیئاتش بود. شبی هم شاهد نزاع لفظی ابراهیم گلستان با او بودم.

روحش شاد