دکتر محمدرضا متولی نایینی

متخضض بیماریهای داخلی ( گوارش- قلب و ریه )

دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

غدد  ( تیروئید، دیابت ) روماتیسم و مفاصل – کلیه و فشار خون

 

کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی، روبروی مسجد، طبقه فوقانی دکتر مردان پور
۰۸۳۳۷۲۸۳۹۱۸