آدرس و شماره تماس مطب دکتر قدرت نظری نظرآبادی

متخصص داخلی: کرمانشاه

پارکینگ شهرداری ساختمان شفا ط ۲ پ ۳۲


بخوانید:  دردهای شدید در ناحیه قفسه سینه که عمدتا با حملات قلبی اشتباه گرفته می شوند