پایگاه خبری نمانامه: در مورد اینکه جناب روحانی در مجلس چه خواهد گفت – بسیار خواندیم و شنیدیم ..

اما به قول مطهری که  آقازاده با تعریف جماعت به شمار می رود  «روحانی جرات بیان موانع اصلی را  ندارد » و به دلایل روشن طرح بازدارنده ها  که به نابودی ارزشها انجامیده و رو به توسعه گذارده – تا کنون مسکوت مانده  که نمونه هایی می آید :

کارپرداز بزرگ  مشابه فرمایشاتش در گفتگوی آخرین  تلویزیونی ، بدون اینکه نامی از مشروطیت – در سالگرد این حماسه ببرد، کماکان سر را به زیر برف «بعمد یا به دستور» فرو  – همه چیز را خوب می پندارد  و با این تصویر و تبلیغ یا رفع تکلیف  به نابودی ارزشها بیشتر می افزاید و در هنگام پرواز جت جنگنده وطن اسلامی  که چگونگی ساخت و پرداخت آن قریبا از پرده برون خواهد شد – شنیدیم که چه  فرمودند. باز هم به ایشان با وقوف به ناتوانیش که خود کرده را تدبیر نیست ولی خواهان نام نیک بنظر میرسد ، پیشنهاد می شود :

ایشان  بفرماید  که خود از بانیان این وضعیت است و منتخب و منصوب سیستم و در کسوت رئیس جمهور « نیمی انتصابی » با داشتن شرایط بالنسبه تجربی کافی ، مهمتر از آن با همه خودی بودن، نمی گذارند و تا امروز اجازه نداده اند حداقل تعدیل در روشها را در چارچوب همین ضوابط اعمال نماید

ایشان باید بگوید آقایان نمی خواهند ، نباید و نمی توانند به تغییرات تن در دهند چون هر گونه عقب نشینی بر مواضع قبلی و فعلی همان، و تضعیف تمامی اقتدار و تسلیم خواست مردم شدن و فرو افتادن از هیمنه قدرت همان

مطالب پیشنهادی:  به مناسبت روز تکریم خانواده و بازنشستگان 

باید بگوید با عدم تمرکز اختیارات، دخالتهای سپاه در اقتصاد ، نظرات بنیان کن ائمه جماعت ، عدم قبول مسئولیتها بوسیله بالادستها که دارای اختیارات مطلقه هستند و اینهمه  ناهماهنگی ها را عامل شده اند، با در عرصه شعار ماندن آمرین به منکر! و بسیج مرفه بی درد در این روزگار، دولت ناتوان از مبارزه با فساد بسیار گسترده و اصلاح امور به روال گذشته می باشد.

باید بگوید با تجربه ۴ دهه حضور در صحنه در مناصب مختلف و وقوف کامل به چگونگی ها ، داوطلبی و پذیرش نقش رئیس قوه اجرائیه مملکت بی در و پیکر رها شده ، برآمده از جاه طلبی بوده و وضع امروز منصوبین تکیه زده قبلی براین صندلی را ، درس عبرت خود ندانسته اند *باید بفرماید حضور و صحبتهای من به عنوان مسئول امور اجرائی صرفا در رفع تکلیف، در موقعیت کارپردازیست که ۲۰ سال قبل سید مظلوم در اعتراض تلویحی اش اشاره نمود و آنرا جدی نگرفتم و در نقش شورای امنیت ملی در آنزمان و  ۲۰ سال حضور در مجلس، چنان کردیم که به یادها مانده و چنین محصولی بدنبال آورده است.

باید بگوید تا در بر همین پاشنه می چرخد یعنی آقایان در همه مسائل نظر میدهند ، تا حد تهدید و تحدید پیش می رود ، ابزار و اختیارات را ،البته بدون مسئولیت با حق وتو ، دارد امید فرجی به زبان خوش نیست…

باید بگوید  تا زمانی که مجلس که قرار بود عصاره باشد عرض خود می برد و در پی استفاده از امکانات مملکت و رانت برای خود و اطرافیان می باشد ، و با توجه به شرایط صرفا در نقش بازیگر به طرح سئوال ، استیضاح و بر کناری وزراء « با هزینه ای معادل ۲۰۰ میلیون تومان دقیقه » میپ ردازد و با اینکه میداند باز هم میپرسد..

مطالب پیشنهادی:  پایان فیلمبرداری فیلم نیمه بلند «تنهایی» به کارگردانی رضا رویگری

تا زمانی که محافظین و نگهبانان متصدیان ریز و درشت به جای کمتر شدن به دلیل شرایط و اعتراضات، گسترش و تحمیل به بودجه ، افزایش بی رویه مشابه تمامی موارد اجرائی می یابد و پایگاه اجتماعی به دلیل نتایج حاصل از مدیریت بسیار نا مطلوب، با راه و رسم فعلی در اندک ترین حالت ممکن ، وجود ندارد*

تا زمانی که در سیاست خارجی متولی مشخص با کادری حافظ منافع ملی و آگاه به روابط و ضرورت رعایت  معیارهای بین المللی وجود ندارد و  چند گانگی تصمیمات و لابی های قدرت با همه تظاهر به تمرکز اختیارات با بودن امثال ولایتی ها مانع پیشبرد برنامه ها میباشند و ورود به استخر فرح را  مطرح میسازند و تا آنگاهی که ظریف دانشجوی معترض  زمان پهلوی در نیویورک آن میکند که جوانان به فغان آمده در کف خیابان در همین روزها از ظلم و خیانت آشگار  به ستوه آمده اند و  مداحان و کیهانیان  منصوب مطلقه، چنان می نویسند و دهها نکته دیگر..

سئوال مجلس  و پاسخ امروز « بنده حسن روحانی » سر تا پا تقصیر که در انتخابات شرکت کردم و با کمک امید واران جامعه و آنانکه به نتایج انتخاب بد از بدتر خود، دلبسته بودند و نا امیدشان کردیم و…. ژستی بیش نیست و بدون تردید اثری ندارد و جامعه تشخیص درست خود را داده و تدریجا تصمیم لازم را که حاصل تدبیر خردمندان دلسوز وطن، با حسن نیت، مبری از آلودگی و دارای  پندار نیک می باشد، با کمترین خسارت -عملی خواهند نمود.

و…. بنابراین چه بهتر عرصه را با آرامش تحویل دهیم و با برگرداندن همه اموال بناحق دارا شده و امتیازات شغلی و حتی مدرک تحصیلی که آنرا نیز از اعتبار انداختیم ، دست به کاری زنیم که غصه سر آید و بدون تردید رضای خالق و خلق اگر معتقد باشیم که عملا نبوده ایم ، در آنست …

مطالب پیشنهادی:  برجام از منظری دیگر...

توصیه اکید بنده بعنوان پاسخگو در منصب ریاست قوه مجریه به شما منصوبین شورای نگهبان و مستقر در خانه ملت که از عصاره بودن مگر بندرت بو ئی نبرده اید،  اینست که : به خیر ما امیدی نمانده،  همین جا با اعلام استعفای خود و دولت بدون تلفات انسانی،  نابودی زیر ساختها و سرمایه های ملی، با ممانعت جدی از اعزام دلواپسان برای غائله آفرینی ،عرصه را خالی و برگزاری انتخاباتی آزاد با نظارت مراجع معتبر مردمی را پیشنهاد نمایئم.

 

  • نویسنده : ضیاء مصباح