جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم اسبق جمهوری اسلامی ایران
باسلام واحترام..پیام جنابعالی توسط یکی ازدوستان مشترک دوران دفاع مقدس به اینجانب رسید.ابتدا ازالطاف شما تشکر میکنم…،
امابرادرمحترم، سوالی دارم….
.”چطور زمانیکه جنابعالی رییس جمهوربودید،فقط وفقط بعلت همراهی ومشاور بودن بنده وامثالهم درکنارآیت الله فقید هاشمی رفسنجانی.توسط همین دوستان پیغام میدادید که به هیچ وجه حاضرنیستید. با فتنه گران ملاقات کنید…اما امروز ازما میخواهیدکه بعنوان جریان سوم، برای تجمع مردم دریکی ازمکانهای موردنظرتان برعلیه دولت قانونی ومورد حمایت رهبری باشماهمراه باشیم؟؟؟.!!!
برادرمن شما هشت سال بعنوان رییس جمهور ونفردوم این نظام سکاندارمملکت بودید.وبیشترین ظلم را به مردم ومملکت کرده اید.آیادرآن دوران یادی ازمستقلین واعتدالگرایان کردید؟؟؟؟..جنابعالی هم مانند آقای روحانی.نه تنها حتی وقت ملاقاتی هم به این جریان که بیشترین سهم را دردوران انقلاب ودفاع مقدس وانتخاباتها وراهپیمایی داشته اند،،،ندادید..بلکه باجریان همراه خودکه هماناپایداری چی ها بودند..مرتبا به مملکت ومردم وهمین جریان سوم ضربه زدید.
.پس خوب میدانید،نگارش این مطالب ماهم دلیلی برعدم انتقاد ازدولت کنونی آقای روحانی نبوده ونیست وهمچنان بربرخی ازعملکرد این دولت هم اعتراض ونقد داشته وداریم….
….آخرالامرمیخواهم .دریک جمله بگویم((راه ما وشما یکی نیست)).
بهتراست .دراین برهه زمانی همه باهم دعا کنیم که خداوند این مملکت را ازشرشیاطین وفاسدان درهرپست ومقام وهرلباسی که هستند.حفظ کند…انشاالله.
بنده خدا،سربازکوچک وطن
وشهید زنده دوران دفاع مقدس..
دکترقدرتعلی حشمتیان
جمعه۱۹ مردادماه۱۳۹۷

بخوانید:  حشمتیان: در این برهه زمانی سوال از رئیس جمهوری را به مصلحت نمی دانم!