آیاروحانی به درخواست احزاب ومردم توجه میکند..؟؟.

✅ گزینه هایی درمجامع ومحافل ودربین احزاب ونمایندگان مجلس برای وزارت تعاون وکار ورفاه اجتماعی مطرح وتوسط جریانها وطیفهای مختلف دراین برهه زمانی معرفی شده اند.
✍حال که ‌صندلی وزارت خالی شده و عده زیادی از چهره های فاسد سیاسی همچنان چشم به شستا و…..بسته اند.
✍احمد زید ابادی در مطلبی به نکته مهمی اشاره کرد و اینکه جابجایی ها در سیستمی که از اساس بیمار است هیچ تاثیری ندارد و هرکسی هم جای ربیعی بیاید اگر سالم نباشد،فردا متهم بعدی خواهد شد
✍او نوشت که در کشور ما دیگر نمی‌توان به تعریف و تمجیدها و یا تقبیح و تعریض‌های محافل سیاسی، از هر جناح و گروهش اعتماد کرد؛ چرا که به نظرم نوع تقسیم پست‌ها به صورت مهمترین معیار و میزان داوری این گروه‌ها نسبت به وزیران و دیگر مدیران بلندپایه در آمده است.
✍منظور دیگرم نیز این است که بردن این شخص و آوردن شخص دیگری در این وضع نابسامان، در بهترین حالت نوعی سرگرمی است و هیچ امری را به سامان نمی‌آورد.
✍مشکلات این مملکت مشخص و راهکار حل آنها نیز کم و بیش مشخص است. اگر کسی به واقع نسبت به این کشور دلسوزی دارد؛ بهتر است به آنها بپردازد و گرنه به سر و سینه زدن برای تغییر افراد، اگر هم از روی حسن نیت باشد؛ آب در هاون کوبیدن است!
✍اما با وجود این تحلیل زیدابادی ، هنوز چهره های بسیار ارزنده ای وجود دارند که می توانند موثر واقع و بی شک در صورت قبول همراهی با دولت روحانی تاثیرگذار شوند
✍اگر دولت روحانی و تیم اقتصادی ان همچون ۵ سال گذشته که به افکار عمومی بی توجه بود عمل کند حرفی و نظری نیست ولی اگر قصد ترمیم و اصلاح خود و خروج از این شرایط خاصی که بی ریشه ها برای ان افریده اند را دارد ، می تواند از گزینه های زیر برای این سمت استفاده کند:
✍ستاری فر؛ مغز متفکر لایحه ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت خاتمی.او هرچند به احتمال زیاد حاضر به نشستن در دولتی که بیشتر تیم اقتصادی اش شاگرد او هم‌محسوب نمی شوند نخواهد بود، اما کشتی بان خوبی ست برای عبور از بحران.اعتدالیون که یک پایشان در پاستور و یک پای انها در بهارستان است و در افکار عمومی هیچ جایگاهی ندارند شاید حضور ستاری فر را نپذیرند اما در حال حاضر او بهترین گزینه وزارت می باشد.به احتمال زیاد و به قول دوستی شاید او معتقد باشد در شرایط خاص امروز نپذیرفتن وزارت با کلاس تر از ان باشد که وزیر شود
✍مهدی کرباسیان؛ مدیرعامل تاریخ تامین اجتماعی و بنیانگذار شستا.او نیاز به تعریف ندارد و بی شک مدیری ست که بعد از ستاری فر و حتی همتراز با او می تواند این مجموعه هزار فامیل را از دست گرگ های رانت خوار دوجناح سیاسی نجات دهد.کرباسیان دو سال قبل در پاسخ به عده ای که از او خواسته بودند مدیرعاملی تامین اجتماعی را بپذیرد گفته بود تا زمانی ربیعی باشد او حاضر به همکاری نیست، اما اکنون او شاید بپذیرد.کرباسیان میتواند مانع از خلق کاسپین و ثامن دیگری در تامین اجتماعی شود.
✍طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد و از چهره های پاکدست که او هم مشکلی چون ستاری فر دارد.او احتمالا حاضر به همکاری با تیمی که نوبخت و نهاوندیان را دارد نخواهد شد و اجازه نخواهد داد شرکت شستا خارج از تامین اجتماعی و زیر مجموعه دولت قرار گیرد و از طرفی معتقد است که منابع تامین اجتماعی نباید در پروژه های دولتی و انتخاباتی چون طرح تحول هزینه شود؛ او یک گزینه ایده ال است اگر دولت بخواهد مسیرش را تغییر دهد.
✍محسن رنانی؛اقتصاددان و استاد دانشگاه که اقتصاددان لیبرالی ست که برای این وزارت و صندوق های بازنشستگی کشتی بان خوبی ست.اولین بار او بود که خطر بحران در صندوق ها را یاداوری کرد
✍چهره های سالم و ارزشمند دیگری چون راغفر ،قدرتعلی حشمتیان، میدری،حسین کمالی،سیدابوالفضل رضوی،رحمت الله حافظی،و واعظ مهدوی هم درمحافل مطرح و می توانند،جایگزین شوند
راغفر فقر شناس ، حشمتیان دکترا مدیریت بحران وچهره مردمی ومحبوب دربین احزاب ونمایندگان ادوار مجلس وکمالی وزیرسابق کارکه هردو ازروسای خانه احزاب ایران نیز بوده وهستند،میدری اقتصاددان و معاون فعلی رفاهی وزارت ، سیدابوالفضل رضوی معاون مناطق محروم وروستایی ریاست جمهوری، واعظ مهدوی مدیرعامل بیمه روستاییان و عشایر و رحمت الله حافظی عضوسابق شورای شهرتهران که بسیار ازافراد جامعه افراد فوق الذکررا سالم وپاکدست وازافشاگران مفاسد میدانند.هرچند که درمجموع این ۱۱ نفرکاندیدا نقاط قوت وضعف در
مدیریت دارند.اما آزمایش برخی همچون حشمتیان دراین برهه زمانی که رهبریت مستقلین واعتدالیون را درکشور عهده دار وجریان سوم راهدایت میکند، میتواند
ازانحصار طلبی اصولگرایان واصلاح طلبان درکشوربکاهد وامیدی دردل مردم محروم ومستضف ببار آورد.

بخوانید:  رییس پیشین خانه احزاب ایران: ملاقات چند چهره شاخص اصلاح طلبان با رئیس‌ جمهور، نقطه عطفی برای جریان‌ها سیاسی ایران است