پایگاه خبری نمانامه: به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی حزب مستقل و اعتدال ایران، عصر امروز شنبه ۵ خردادماه ۱۳۹۷جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب مستقل واعتدال ایران ازجمله دکتر قدرتعلی حشمتیان دبیرکل ورییس شورای مرکزی این حزب( عضوهیآت رییسه کانون نمایندگان ادوارمجلس) ودکتر سیدجلال ساداتیان رییس کمیته سیاسی حزب (نایب رییس اول کارگروه امنیت ملی وسیاست خارجی نمایندگان ادوار مجلس) ، مهندس آیین پرست رییس کمیته اقوام حزب ( نماینده ادوار مجلس)، دکتر علیرضا معظمی نیا رییس کمیته اقتصادی وپشنیبانی ومالی حزب( رییس مجمع خیرین حمایت اززندانیان مرکز)،دکتر مجید کیهانی رییس کمیته فرهنگی وورزشی حزب(رییس فدراسیون دوومیدانی وعضوهیات اجرایی کمیته ملی)،
دکتر علی اسدی رییس کمیته حقوقی حزب(استاددانشگاه) باحجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری رییس پیشین مجلس شورای اسلامی درمحل حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع) ملاقات کردند.بگزارش خبرنگارما درابتدا این ملاقات حشمتیان ضمن معرفی همراهان، گزارشی ازنحوه تشکیل حزب مستقل واعتدال ایران راکه ازدوره پنجم مجلس شورای اسلامی که ریاست آن مجلس راناطق نوری عهده داربودند.ارایه نمود وبا تشکر ازوقتی که گذاشته اند.خطاب به ناطق نوری گفت بعدازرحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی چشم امید مستقلین واعتدالگرایان به جنابعالی می باشد وامیدواریم راهنما وحامی ماباشید.سپس آقایان ساداتیان، ایین پرست، معظمی نیا، کیهانی، اسدی هرکدام باتوجه به مسولیت خوددرحزب مستقل واعتدال ایران، مطالبی را از حوزه فعالیت خود بیان نمودند..
آنگاه ناطق نوری ضمن خوش آمد گویی به حاضرین طی سخنانی گفتند: فعالبت احزاب درایران هنوزمفهوم واقعی خودرا پیدانکرده وبهمین دلیل حدود ۲۵۰ حزب موجوددرکشور حتی کاریک حزب راهم انجام نمیدهند.اگر احزاب درکشور جایگاه واقعی خودرا پیدا کنند…خیلی ازمشکلات حل خواهدشد..وی گفت قبل ازانقلاب حزب توده باحمایت خارجیان وبعدازانقلاب حزب جمهوری اسلامی که اکثر بزرگان عضوش بودندباحمایت امام به جایگاه حزبی واقعی رسیده بودند.
حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری درادامه گفت خانه احزاب اگربخواهد، میتواند درموردجایگاه احزاب تلاش میکند.وی گفت اگربه احزاب توجه نشود دیکتاتوری ویا پادشاهی تداعی میشود واگربه احزاب توجه گردد.دمکراسی به جایگاه واقعی خودمیرسد…رییس سابق مجلس شورای اسلامی درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای حزب مستقل واعتدال ایران، گفت تقویت احزاب لازم است. واحزاب میتوانندبعنوان خبره برای معرفی انسانهای کاردان وکاربلد برای اداره کشور وتحکیم دمکراسی تلاش وعمل کنند.

بخوانید:  هیئت رییسه جدید و روسای کمیته های حزب مستقل و اعتدال ایران انتخاب شدند