به گزارش پایگاه خبری نمانامه به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون عنوان کرد و شنود خود درج کرد:

گفت: قرار هست ترامپ دیدگاه پایانی خود را اعلام کند که سفارت ایالات متحده در فلسطین اشغالی را به بیت المقدس جابه جایی خواهد داد یا نه!

گفتم: یعنی به جای تل آویو، بیت المقدس پایتخت رژیم اسرائیلی شود؟!

عنوان کرد: آره! ولی این اقدام با اعتراضهای وسیع در جهان اسلام و بسیاری از کشورهای دیگر روبه رو شده هست و این اقدام را در صورت واقع شدن زیاد پرخطر دانسته اند.

عنوان کرد: به همین خاطر هست که تصمیم ترامپ حتی کشورهای اروپایی و بعضی صهیونیست ها را هم دلواپس کرده هست.

بیان کردم: یک نفر لازم هست نصیحت شکسپیر را به ترامپ گوشزد کند.

گفت: مگر شکسپیر چه گفته است؟

گفتم: شکسپیر می گوید؛ یا به اندازه آرزوهایت کوشش کن و یا به اندازه تلاشت آرزو کن! یعنی تو که توان نداری هیچ نادرستی بکنی، نادرست می کنی که نادرست مازاد می کنی!