سیامک کاکایی کارشناس ترکیه در صحبت با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سیامک کاکایی کارشناس ترکیه در صحبت با خبرنگارگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افزایش عزیمت ایرانی ها به کشور ترکیه را لازم هست در دستاورد اعمال راهبرد موفق دولت این کشور در راستای تقویت زیرساخت های صنعت گردشگری دانست.

وی در ادامه اضافه کرد: ترکیه در یک دهه موخر تلاش های بسیاری در راستای ارتقاء هتل داری،حمل و نقل و ترقی شرایط عزیمت گردشگران خارجی انجام داده و در دستاورد دور از ذهن نیست که شاهد اقبال ایرانیان در عزیمت به این کشور باشیم.

این کارشناس ترکیه در جواب به این سوال که به چه سبب ایران توان ندارد در جذب گردشگران ترک موفق باشد، ابراز کرد:در بسیاری از قراردادهای بین دولت ترکیه و ایران ،تسهیلاتی برای سهولت گردشگران در دیدگاه گرفته شده اما مشکل اینجاست که ابزارها و تسهیلاتی از قبیل ابزارها رفاهی و زیرساختی در ایران فراهم نیست.

وی اضافه کرد: لازم هست ارزیابی گردد که در قراردادهای مشترکی بین ایران و ترکیه ،چه مزیت هایی برای شهروندان ترک برای ورود به ایران در دیدگاه گرفته شده هست و آیا این مزیت ها باعث تشویق آنان برای عزیمت به کشورمان خواهد گردید.