به گزارش پایگاه خبری نمانامه به نقل از مشرق، مسئول ارتباطات عمومی بهزیستی خراسان رضوی عنوان کرد: عصر دوشنبه، ۱۴ آذر، چهار نوجوان در یکی از جایگاه ها شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی اقدام به خودکشی کرده اند که با مسرت با مداخله به هنگام مسئولان این مرکز، هر چهار نفر بلافاصله به جایگاه ها معالجهی جابه جا گردیدند و تحت معالجه جای گرفتند.وی دنبال کرد: طبق معلومات موجود، این نوجوانان خانواده های فروپاشیده با لطمه های مکرر اجتماعی دارند و با فرمان مقام قضایی در یکی از جایگاه ها شبه خانواده مشهد پذیرش شده بودند و بعد از مدتی، اقدام به خودکشی کرده اند.

تاکنون معلومات قدر کفایت از داعیه این چهار نوجوان نداریم زیرا آنان تحت معالجه می باشند اما معلومات اولیه بیانگر هست ابتدا یکی از آنان به سبب افسردگی سخت اقدام به خودکشی کرده هست پس از ان سه نوجوان دیگر در صورتی شبه نمایشی، از نوجوان اول پیروی و اقدام به خودکشی کرده اند.

بخوانید:  هرآنچه لازم هست از جادوی کلمات بدانید