بخوانید:  برتری تیم های فوتسال بوکان و سردشت مقابل حریفان خود