علیرضا قاسمی فرزاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در تهران، علیرضا قاسمی فرزاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در ، با اشاره به سیاست‌های موجود در راستای جذب سرمایه‌گذاری درونی و خارجی در استان تهران اظهار داشت: جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سطح استان در سال‌های گذشته بویژه در ماه‌های موخر جریان مطلوب و مطلوبی داشته هست.

وی در ادامه به زمینه‌های دیگر مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تهران اشاره نمود و اظهار کرد: قسمت حمل و نقل و نوسازی و بازسازی بافت‌های کهنه با توجه به زلزله‌هایی که اخیراً در کشور به واقع شدن پایدار هم مبحث دیگر مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی هست، که بصورت جدی نیز ورود داشته و به جابه جایی سرمایه و امکانات خود اقدام کرده‌اند.

مدیرکل جذب و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری استاندار تهران با اظهار اینکه رویکرد مجموعه دستگاه‌های استان تهران بر تقویت سرمایه‌گذاری هست افزود: سال گذشته مجموعه سرمایه‌ای که برای ورود به کشور مصوب گردید حدود ۱٫۱ ۱ میلیارد دلار بود، که با توجه به شرایط و ظرفیت‌های موجود در کشور و تمایل کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری، سال کنونی پیش‌بینی شده که این میزان سرمایه به ۲ میلیارد دلار یعنی افزایش۱۰۰ درصدی برسد.

قاسمی فرزاد در انتهاء به موانع پیش‌رو سرمایه‌گذاران خارجی اشاره نمود و اضافه کرد: مبحث جابه جایی پول عمده‌ترین مسئله ای هست که در راستای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، بانک‌های بزرگ ریسک لازم را ندارند، که اهتمام شده با ورود سرمایه‌ در قالب ورود امکانات بتوان این موانع را پشت سر گذاشت.