وی در ادامه اضافه کرد:شرکت ما، تولید کننده ماشین‌های صنعتی هست، اما لازم هست دقت داشت که همه اجزای یک خودرو را نمی‌توان در داخل تولید کرد و تولید بعضی از قطعات یک خودرو صنعتی در انحصار ۴ تا ۵ شرکت در دنیا هست که آن‌ها هم سوابق طولانی در تولید و دانش این اجزای صنعتی دارند.

حاج عباسقلی درخصوص تعطیلی بسیاری از تولیدکننده‌های کوچک در سال‌های موخر، عنوان کرد:در صورتی که شرکت‌ها و تولید کننده‌های کوچک نتوانند خود را با نظام تولید هماهنگ کنند، محکوم به شکستند.

فعال حوزه صنعت در انتهاء تاکید کرد: حالا وقت آن دست یافته که تولیدکننده‌ها بدون تکیه به حمایت‌های دولتی، دست به زانو گرفته و برای رهایی واحد‌های تولیدی خود، کارهای موثری را انجام دهند.