بعد از جابه جایی این جنازه به آزمایشگاه های مهارتی و معاینه بر روی آن مشخص شد این جنازه در واقعیت مومیایی شده هست. عمر این جنازه ۵ هزار و ۳۰۰ سال برآورد زده گردید.

اکنون یک فیلمساز آلمانی به اسم فلیکس راندو می خواهد فیلمی را طبق زندگانی این جنازه بسازد. هنرپیشه اش را هم انتخاب کرده و نکته زیاد تعجب آوری که سر و صدای بسیاری هم به پا کرد این هست که در قسمت های انتهاءی این فیلم جنازه مومیایی شده معروف نیز نشان داده می شود. آ

اسم جنازه مومیایی شده در فیلم «اوتزی» می باشد. اسم فیلم نیز «مرد یخی» انتخاب شده هست.

این تصویری از جنازه حقیقی هست:

این هم از هنرپیشه ای که برای این مومیایی انتخاب شده هست: