به گزارش پایگاه خبری نمانامه به نقل از مشرق،

برای رویت فیلم ۳ حرکت یک ضرب رستمی اینجا

حرکت یک ضرب:

رستمی در حرکت سوم وزنه ۱۷۴ کیلویی را مهار کرد و مدال نقره گرفت.

علی میری دیگر نماینده کشورمان در این دسته بعد از اینکه در نخستین و دومین حرکت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی نشد بالاخره در سومین حرکت این وزنه را بالای سر برد، تا با این وزنه و اکتساب جایگاه هفتم در این حرکت به کارش انتهاء دهد.

آ

*

حرکت دوضرب:

رستمی برای نخستین حرکت دوضرب وزنه ۲۱۲ کیلویی را درخواست کرد که موفق به مهار آن نشد. وی برای دومین حرکت دوباره به این وزنه هجوم کرد و دوباره هم ناموفق بود. رستمی در حرکت سوم نیز موفق به مهار وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی نشد و اوت کرد و از اکتساب مدال دوضرب و مجموع بازماند.

میری با مجموع ۳۴۸ کیلوگرم هفتم گردید.

آ آرلِی پرز مندز از شیلی با مهار وزنه ۲۰۳ کیلوگرمی به مدال طلای این دسته رسید. وی با مجموع ۳۷۸ کیلوگرم طلای مجموع را نیز به دست آورد. وی با مجموع ۳۵۹ کیلوگرم نیز نقره گرفت. وزنه بردار فرانسوی با ۱۹۶ کیلوگرم برنز دو ضرب را به دست آورد.

رده بندی پایانی دسته ۸۵ کیلوگرم:

۱- آ.. .. کیلوگرم؛ طلا)

۲-

۳- آ کیلوگرم؛ ) – (مجموع: … کیلوگرم؛ طلا) ۳- آنتونیو پیزولاتو از ایتالیا (یک ضرب: ۱۶۲ کیلوگرم؛ برنز) – (دوضرب: … کیلوگرم؛ طلا)

.

.

.

۷- علی میری (یک ضرب: ۱۵۵کیلوگرم؛ هفتم) – (دوضرب: ۱۹۳ کیلوگرم؛ هفتم) – (مجموع: ۳۴۸ کیلوگرم؛ هفتم)

بخوانید:  دفن بهداشتی 250 تن ماهی تلف شده در ریجاب در کشور بی پیشینه است

ساعت رقابت سایر نمایندگان ایران به توصیف زیر هست: (ساعت پیکارهای به زمان ایران است)

* گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم:

دوشنبه ۱۳ آذر ساعت – ۲:۵۵ بامداد (سهراب مرادی  و ایوب موسوی)

* گروه A دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

سه شنبه ۱۴ آذر – ساعت ۴:۵۵ بامداد (علی هاشمی و علیرضا سلیمانی)

* گروه A دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

چهارشنبه ۱۵ آذر – ساعت ۴:۵۵ بامداد (بهداد سلیمی و سعید علی حسینی)