وزارت کشور یمن اضافه کرد که این مسئله، ملت بزرگ یمن را به طرف قیام برای برانداختن نظام خیانتکار و فاسد در سال ۲۰۱۱ و تکمیل انقلاب خود در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ سوق داد.

وزارت کشور یمن در اطلاعیه خود تاکید کرد که وضعیت فعلی در صنعا و دیگر استان‌ها باثبات هست و نیروهای امنیتی محکم به وظیفه ها و مسئولیت‌های خود عمل می نمایند و به پاکسازی بیشتر منطقه های اقدام کرده‌اند و صرفا بعضی از جاها مانده که لازم هست از وجود بقایای شبه‌نظامیان خائن پاکسازی گردد.

در اطلاعیه وزارت کشور یمن علاوه بر این اهتمام شده هست که نیروهای امنیتی شمار فراوانی از سرکرده‌های شبه‌نظامیان خرابکار و خائن را دستگیری کرده و صدها تن از عناصر خرابکار نیز خود و سلاح‌هایشان را تسلیم نیروهای امنیتی کرده‌اند.

طبق اطلاعیه وزارت کشور یمن، این وزارت خانه از سایر عناصر خرابکار و قانون‌شکن نیز خواست که به سرعت خود را تسلیم نیروهای امنیتی کنند.

وزارت کشور یمن تبیین کرد، نیروهای امنیتی و کمیته‌های منسوب به آن به وظیفه خود در پاکسازی سایر منطقه هایی که شبه‌نظامیان خائن و خرابکار در آن به سر می برند، ادامه می‌دهند.

انتهای پیام